Działanie 312 oraz 413_312

312 - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
413_312 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw


Zanim przejdziesz dalej - przeczytaj !!!

  • Aby uniknąć błędów mogących skutkować odmową wypłaty pomocy, koniecznie zapoznaj się z zagadnieniami opisanymi w poniższym bloku pt. Praktyczne porady
  • Właściwe zrealizowanie operacji i udokumentowanie ponoszonych kosztów i wydatków jest warunkiem koniecznym wypłaty dotacji
  • Jeżeli pojawiły się wątpliwości skontaktuj się z Oddziałem Regionalnym ARiMR rozpatrującym sprawę
  • Niewyjaśnienie wątpliwości przed dniem złożenia wniosku o płatność może skutkować odmową wypłaty pomocy

 

 

Praktyczne porady

  • Realizacja operacji
  • Wniosek o płatność - występujące problemy
  • Zobowiązania beneficjenta

 

 

Wniosek o płatność - dokumenty do pobrania