Wniosek o płatność - dokumenty do pobrania

Istnieje możliwość wydłużenia terminu na realizację operacji i złożenie wniosku o płatność z działania 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" do 30 września 2015 r. - otwórz

Jak wypełnić wniosek o płatność? Videoporadnik