Formularz wniosku o płatność - obowiązujący od 10 lutego 2016 r. do 28 września 2016 r.

Formularz wniosku o płatność - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - otwórz

Załączniki udostępnione na formularzach ARiMR:

  • Wzór oświadczenia o oddzielnym systemie rachunkowości - otwórz
  • Formularz zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych dotyczących operacji - otwórz
  • Informacje dotyczące parametrów zakupionej maszyny/urządzenia - otwórz
  • Wzór oświadczenia o oprocentowaniu - otwórz
  • Sprawozdanie z realizacji operacji - otwórz