Pomoc techniczna PROW 2014-2020

aktualizacja 8 maja 2019 r.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa danych osobowych osób fizycznych, które zostały przekazane przez Beneficjentów pomocy technicznej PROW 2014-2020 otwórz

 • Generator Wniosków w ramach pomocy technicznej PROW 2014 - 2020 - otwórz

  Uwagi dotyczące Generatora Wniosków prosimy przesyłać na adres mailowy: arimr_hd@arimr.gov.pl lub zgłaszać telefonicznie pod numerem (22) 595 02 50.
 • Elementy zgłoszenia - otwórz

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami:

Uwaga: Nowa Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - obowiązuje dla wniosków utworzonych w Generatorze Wniosków od dnia 25 września 2020 r. - otwórz

 • Wniosek - format PDF - otwórz
 • Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji - format Excel (xls) - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy z dnia 28 marca 2019 r.- obowiązuje dla wniosków utworzonych w Generatorze Wniosków do dnia 24 września 2020 r. - otwórz

Wzory formularzy umów o przyznaniu pomocy technicznej: - obowiązują od dnia 11 lipca 2020 r.:

 1. Formularz umowy zawieranej pomiędzy ARiMR a Samorządem Województwa - otwórz
 2. Formularz umowy zawieranej pomiędzy ARiMR a Beneficjentem innym niż SW - otwórz
 3. Formularz umowy zawieranej pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a ARiMR jako Beneficjentem - otwórz

Wniosek o płatność wraz z załącznikami:

Uwaga: Nowa Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - obowiązuje dla wniosków utworzonych w Generatorze Wniosków od dnia 25 września 2020 r. - otwórz

  Wniosek - format PDF - otwórz

 • Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji - format Excel (xls) - otwórz
 • Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki - format Excel (xls) - otwórz
 • Sprawozdanie z realizacji operacji - otwórz
 • Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność z dnia 28 marca 2019 r.-obowiązuje dla wniosków utworzonych w Generatorze Wniosków do dnia 24 września 2020 r. - otwórz
 • Załączniki  do Instrukcji wypełniania wniosku o płatność:
 • Wyciąg z listy płac - otwórz

Rozporządzenia:

 1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (Dz. U. poz. 1549) - otwórz
 2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (Dz. U. poz. 107) - otwórz
 3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (Dz. U. poz. 2115) - otwórz
 4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (Dz. U. poz. 2368) - otwórz
 5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. poz. 1101) - otwórz
 6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (Dz. U. poz. 335) - otwórz
 7. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 15 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 983) - otwórz
 8. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 2261) - otwórz
 9. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 296) - otwórz
 10. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej w przypadku naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych (Dz. U. poz. 1028) - otwórz

Ujednolicone rozporządzenie:

Rozporządzenie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - otwórz

Rozporządzenie z dnia 20 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - otwórz

Inne dokumenty:

 1. Podręcznik kwalifikowalności kosztów pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020 z dnia 11 czerwca 2019 r. - otwórz