Nabór w 2017 roku

Wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie można składać w terminie od 1 czerwca do 31 lipca 2017 r. do kierownika biura powiatowego ARiMR, zgodnie z miejscem zamieszkania lub siedzibą rolnika.

Wzór wniosku o przyznanie wsparcia na zalesienie - otwórz

dodatkowa strona wniosku - tabela nr VI Oświadczenie o powierzchni działek ewidencyjnych - otwórz

dodatkowa strona wniosku - tabela nr VII Oświadczenie o sposobie użytkowania gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie wsparcia na zalesienie - otwórz

Pozostałe informacje - otwórz