Archiwalne dokumenty

 

Dokumenty obowiązujące od 13 lutego 2020 r. do 15 marca 2021 r:

Wniosek o płatność  I raty pomocy:

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność I raty - otwórz

Wniosek o płatność II raty pomocy:

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność II raty - otwórz

Oświadczenie o prowadzeniu ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie lub księgi przychodów i rozchodów, lub prowadzeniu księgi rachunkowej, lub ewidencji przychodów i rozchodów na podstawie odrębnych przepisów:

Załącznik nr 1 do wniosku o płatność pierwszej/drugiej raty pomocy - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa danych osobowych osób fizycznych - format PDF - otwórz

Wnioski o płatność obowiązujące od 29 kwietnia 2019 r. do 12 lutego 2020 r.

Wniosek o płatność I raty pomocy:

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność I raty (PDF) - otwórz

Wniosek o płatność II raty pomocy:

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność II raty (PDF) - otwórz

 

Wnioski o płatność obowiązujące od 25 stycznia 2019 r. do 28 kwietnia 2019 r.

 • Wniosek o płatność  I raty pomocy:

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność I raty otwórz

 • Wniosek o płatność II raty pomocy:

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność II ratyotwórz

 

Wnioski o płatność obowiązujące od 18 maja 2018 r. do 24 stycznia 2019 r.

 • Wniosek o płatność I raty pomocy:

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność I raty (PDF) - otwórz

 • Wniosek o płatność II raty pomocy:

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność II raty (PDF) - otwórz

   

Wnioski o płatność obowiązujące od 3 lutego 2017 r. do 17 maja 2018 r.:

 • Wniosek o płatność I raty pomocy:
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność I raty (PDF) - otwórz

 • Wniosek o płatność  II raty pomocy:

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność II raty (PDF) - otwórz