Poddziałanie 6.3 Restrukturyzacja małych gospodarstw - Nabór w 2017 roku

Dokumenty aplikacyjne dotyczące operacji typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego PROW 2014-2020

1. Wniosek o przyznanie pomocy:

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (PDF) - otwórz

3. Biznes plan "Restrukturyzacja małych gospodarstw":

    B_Plan_RMG (przed otworzeniem dokumentu trzeba zapisać plik na swoim komputerze) - format excel (xls) - pobierz
    Instrukcja użytkownika do skoroszytu B_Plan_RMG (PDF) - otwórz
    Załącznik nr 1 (PDF) - otwórz
    Załącznik nr 2 (PDF) - otwórz

4. Oświadczenia:
    Oświadczenie małżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie pomocy przez wnioskodawcę (docx) - otwórz
    Oświadczenie Współposiadacza gospodarstwa  o wyrażeniu zgody na ubieganie się wnioskodawcy o przyznanie pomocy, w przypadku gdy operacja będzie realizowana w gospodarstwie stanowiącym przedmiot współposiadania (docx)- otwórz

Uwaga od 12 lutego 2020 r. obowiązują nowe wzory dokumentów:

Wniosek o płatność  I raty pomocy:

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność I raty (PDF) - otwórz

Wniosek o płatność II raty pomocy:

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność II raty (PDF) - otwórz

Załącznik nr 1 do wniosku o płatność pierwszej/drugiej raty pomocy - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa danych osobowych osób fizycznych
- format PDF - otwórz


Wcześniej obowiązujące dokumenty:

Wnioski o płatność obowiązujące od 29 kwietnia 2019 r. do 11 lutego 2020 r.

Wniosek o płatność  I raty pomocy:

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność I raty (PDF) - otwórz

Wniosek o płatność II raty pomocy:

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność II raty (PDF) - otwórz

Wnioski o płatność obowiązujące od 25 stycznia 2019 r. do 28 kwietnia 2019 r.

 • Wniosek o płatność  I raty pomocy:

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność I raty otwórz
 • Wniosek o płatność II raty pomocy:

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność II ratyotwórz

Wnioski o płatność obowiązujące od 18 maja 2018 r. do 24 stycznia 2019 r.

 • Wniosek o płatność  I raty pomocy:

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność I raty (PDF) - otwórz
 • Wniosek o płatność  II raty pomocy:

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność II raty (PDF) - otwórz

Wnioski o płatność obowiązujące od 3 lutego 2017 r. do 17 maja 2018 r.:

 • Wniosek o płatność  I raty pomocy:

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność I raty (PDF) - otwórz
 • Wniosek o płatność  II raty pomocy:

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność II raty (PDF) - otwórz

Oświadczenie o prowadzeniu ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie lub księgi przychodów i rozchodów, lub prowadzeniu księgi rachunkowej, lub ewidencji przychodów i rozchodów na podstawie odrębnych przepisów - otwórz

Sprawozdanie z realizacji biznesplan:

Instrukcją wypełniania sprawozdanie z realizacji biznesplanu - otwórz

Sprawozdanie z uzyskanej wielkości ekonomicznej - otwórz