Poddziałanie 6.3 Restrukturyzacja małych gospodarstw - Nabór w 2017 roku

Dokumenty aplikacyjne dotyczące operacji typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego PROW 2014-2020

1. Wniosek o przyznanie pomocy:

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (PDF) - otwórz

3. Biznes plan "Restrukturyzacja małych gospodarstw":

    B_Plan_RMG (przed otworzeniem dokumentu trzeba zapisać plik na swoim komputerze) - format excel (xls) - pobierz
    Instrukcja użytkownika do skoroszytu B_Plan_RMG (PDF) - otwórz
    Załącznik nr 1 (PDF) - otwórz
    Załącznik nr 2 (PDF) - otwórz

4. Oświadczenia:
    Oświadczenie małżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie pomocy przez wnioskodawcę (docx) - otwórz
    Oświadczenie Współposiadacza gospodarstwa  o wyrażeniu zgody na ubieganie się wnioskodawcy o przyznanie pomocy, w przypadku gdy operacja będzie realizowana w gospodarstwie stanowiącym przedmiot współposiadania (docx)- otwórz

 

Uwaga!
Od 16 marca 2021 r. obowiązują nowe wzory dokumentów:

Wniosek o płatność  I raty pomocy:

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność I raty (PDF) - otwórz

Wniosek o płatność II raty pomocy:

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność II raty (PDF) - otwórz

Załącznik nr 1 do wniosku o płatność pierwszej/drugiej raty pomocy - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa danych osobowych osób fizycznych - format PDF - otwórz

Oświadczenie o prowadzeniu ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie lub księgi przychodów i rozchodów, lub prowadzeniu księgi rachunkowej, lub ewidencji przychodów i rozchodów na podstawie odrębnych przepisów:

 

Sprawozdanie z realizacji biznesplanu:

Instrukcją wypełniania sprawozdanie z realizacji biznesplanu (PDF) - otwórz

Informacja o realizacji warunków w piątym roku od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy

Instrukcja wypełniania Informacji o realizacji warunków (PDF)

Sprawozdanie z uzyskanej wielkości ekonomicznej - otwórz