Wniosek o płatność

Dodatkowe wyjaśnienia

Czy  beneficjent poddziałania 6.2. może skorzystać z tzw. ulgi na start?

Tzw. ulga na start to wprowadzona Ustawą z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646) możliwość nie podlegania przez przedsiębiorcę obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną.

Niemniej jednak, uzyskanie pomocy w ramach poddziałania 6.2 wiąże się z koniecznością wypełnienia m.in. zobowiązania w zakresie zgłoszenia się do ubezpieczeń społecznych w ZUS z tytułu wykonywania działalności i podlegania ubezpieczeniom społecznym w okresie trwania zobowiązań wynikających z przyznanej pomocy. A zatem, aby wypełnić omawiane zobowiązania wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla poddziałania 6.2 w czasie ich trwania, beneficjent (przedsiębiorca) nie może skorzystać z ww. ulgi na start.

Dokumenty do pobrania: