Nabór w 2018 roku

Wnioski o przyznanie pomocy można składać od 29 czerwca do 30 lipca 2018 r.

1. Wniosek o przyznanie pomocy:

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - PDF - otwórz

3. Biznes plan "Młody rolnik":

 • B_Plan_MR - przed otworzeniem dokumentu trzeba zapisać plik na swoim komputerze - format excel (xls) - pobierz
 • Informacja dla użytkowników MS Excel 2003 i MS Excel 2007 - otwórz
 • Instrukcja użytkownika do skoroszytu B_Plan_MR - otwórz
 • Załącznik nr 1 - otwórz
 • Załącznik nr 2 - otwórz

4. Oświadczenia:

 • Oświadczenie małżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie pomocy przez wnioskodawcę:

 • Oświadczenie osoby przekazującej gospodarstwo o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie kontroli przez Agencję oraz o zgodzie na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych

 • Oświadczenie pełnomocnika:

 

UWAGA!
Od 16 marca 2021 r. obowiązują nowe wzory dokumentów (wersja 07)

5. Wniosek o płatność  I raty pomocy

6. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność I raty - PDF - otwórz

7. Wniosek o płatność II raty pomocy:

8. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność II raty - PDF - otwórz

9. Załącznik nr 1 do wniosku o płatność pierwszej/drugiej raty pomocy - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa danych osobowych osób fizycznych - format PDF - otwórz

10. Załączniki do wniosku o płatność II raty pomocy

 • sprawozdanie z realizacji biznesplanu:
 • instrukcja wypełnienia sprawozdania z realizacji biznesplanu - otwórz

11. Informacja o realizacji warunków w piątym roku od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy

 • Informacja o realizacji warunków - otwórz
 • Instrukcja wypełniania Informacji o realizacji warunków - otwórz
 • Sprawozdanie z uzyskanej wielkości ekonomicznej - otwórz

13. Oświadczenie beneficjenta poddziałania PROW 2014-2020 "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" w sprawie prowadzenia ewidencji księgowej w gospodarstwie rolnym - otwórz