Nabór w 2017 r.

1. Wniosek o przyznanie pomocy:

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - PDF - otwórz

3. Biznes plan "Młody rolnik":

  • B_Plan_MR - przed otworzeniem dokumentu trzeba zapisać plik na swoim komputerze - format excel (xls) - pobierz
  • Instrukcja użytkownika do skoroszytu B_Plan_MR - ­otwórz
  • Załącznik nr 1 - otwórz
  • Załącznik nr 2 - otwórz

4. Oświadczenia:

  • Oświadczenie małżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie pomocy przez wnioskodawcę - otwórz
  • Oświadczenie osoby przekazującej gospodarstwo o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie kontroli przez Agencję - otwórz

5. Wniosek o płatność  I raty pomocy - obowiązuje od 30.04.2019 r.

6. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność I raty - PDF - otwórz

7. Wniosek o płatność II raty pomocy - obowiązuje od 30.04.2019 r.

8. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność II raty - PDF - otwórz

9. Sprawozdanie z realizacji biznesplanu

10. Instrukcja wypełniania sprawozdania z realizacji biznesplanu – otwórz

11. Oświadczenia beneficjenta poddziałania PROW 2014-2020 "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" w sprawie prowadzenia ewidencji księgowej w gospodarstwie rolnym - otwórz

12. Informacja o realizacji warunków w piątym roku od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy

  • Informacja o realizacji warunków - otwórz
  • Instrukcja wypełniania Informacji o realizacji warunków - otwórz
  • Sprawozdanie z uzyskanej wielkości ekonomicznej - otwórz