Nabór w 2017 r.

1. Wniosek o przyznanie pomocy:

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - PDF - otwórz

3. Biznes plan "Młody rolnik":

  • B_Plan_MR - przed otworzeniem dokumentu trzeba zapisać plik na swoim komputerze - format excel (xls) - pobierz
  • Instrukcja użytkownika do skoroszytu B_Plan_MR - ­otwórz
  • Załącznik nr 1 - otwórz
  • Załącznik nr 2 - otwórz

4. Oświadczenia:

  • Oświadczenie małżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie pomocy przez wnioskodawcę - otwórz
  • Oświadczenie osoby przekazującej gospodarstwo o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie kontroli przez Agencję - otwórz

UWAGA!
Od 19 maja 2020 r. obowiązują nowe wzory dokumentów (wersja 06)

5. Wniosek o płatność  I raty pomocy

6. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność I raty - PDF - otwórz

7. Wniosek o płatność II raty pomocy:

8. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność II raty - PDF - otwórz

9. Załącznik nr 1 do wniosku o płatność pierwszej/drugiej raty pomocy - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa danych osobowych osób fizycznych - format PDF - otwórz

10. Sprawozdanie z realizacji biznesplanu

11. Instrukcja wypełniania sprawozdania z realizacji biznesplanu – otwórz

12. Oświadczenie beneficjenta poddziałania PROW 2014-2020 "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" w sprawie prowadzenia ewidencji księgowej w gospodarstwie rolnym - otwórz

13. Informacja o realizacji warunków w piątym roku od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy

  • Informacja o realizacji warunków - otwórz
  • Instrukcja wypełniania Informacji o realizacji warunków - otwórz
  • Sprawozdanie z uzyskanej wielkości ekonomicznej - otwórz

Wcześniej obowiązujące dokumenty:

Wnioski o płatność obowiązujące od 30 kwietnia 2019 r. do 18 maja 2020 r. (wersja 05)

Wniosek o płatność  I raty pomocy - obowiązuje od 30.04.2019 r.

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność I raty - PDF - otwórz

Wniosek o płatność II raty pomocy - obowiązuje od 30.04.2019 r.

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność II raty - PDF - otwórz

Oświadczenia beneficjenta poddziałania PROW 2014-2020 "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" w sprawie prowadzenia ewidencji księgowej w gospodarstwie rolnym - otwórz