Informacja dot. weryfikacji podpisu cyfrowego makr w skoroszytach z biznesplanami

Informacja wykonawcy skoroszytu biznesplanu
(IERiGŻ-PIB na podstawie informacji dostępnych w internecie (w tym na stronach producenta MS Excel) oraz przekazanych przez sprzedawcę certyfikatu, 2018-06-22.)

Do maja 2018 roku makra w skoroszytach z biznesplanami podpisywane były certyfikatem "SHA-1". Z powodu wygaśnięcia tego certyfikatu od maja 2018 roku makra podpisywane są certyfikatem "SHA-2".

Użytkownicy MS Excel 2003 podczas otwierania skoroszytów informowani są o wygaśnięciu certyfikatu ("Certyfikat (podpisu lub wystawcy) wygasł.") lub o błędzie ("Wystąpił błąd podczas weryfikacji podpisu. Nie ufaj tym poświadczeniom."). W pierwszym przypadku nie ma powodu do niepokoju - certyfikat wygasł, ale jest prawidłowy, makra można uruchomić i działają one poprawnie. W drugim przypadku użytkownik jest informowany o błędzie i zalecane jest nie używanie makr. Jest to informacja wprowadzająca w błąd. Wynika ona z użycia certyfikatu "SHA-2", który nie jest ‘rozumiany’ przez MS Excel 2003. Makra można uruchomić i działają one poprawnie.

Użytkownicy MS Excel 2007 podczas otwierania skoroszytów mogą zostać poinformowani o nieprawidłowości certyfikatu ("Ten podpis cyfrowy jest nieprawidłowy i nie można mu zaufać. Makra zostaną wyłączone."). Niestety, w tym przypadku, nie ma możliwości uruchomienia makr.

Algorytm "SHA-1" został uznany za niebezpieczny i został wycofany z użycia. Zastąpił go algorytm "SHA-2". Niestety producent MS Excel nie przygotował żadnej aktualizacji w tym zakresie. Ponadto, obydwie wersje MS Excel (2003 oraz 2007) nie mają już pomocy technicznej. Użytkownicy powinni zaprzestać ich użytkowania.

Należy dodać, że skoroszyty z biznesplanem podpisane certyfikatem "SHA-2" mogą być bez problemu użytkowane przy pomocy MS Excel w wersji 2010 lub wyższej na systemach operacyjnych MS Windows.

W związku z powyższym do prawidłowego i bezpiecznego działania skoroszytów z biznesplanami należy używać MS Excel 2010 lub wyższy na systemach operacyjnych MS Windows.