Archiwalne dokumenty

Uwaga!
3.07.2017 r. zostały udostępnione wersje: Wniosku o płatność oraz Informacji monitorującej realizację operacji wraz z ich instrukcjami (.excel) - wersja 2z

1. Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

  • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 2z - otwórz
  • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 2z - otwórz

2. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) - otwórz

3. Formularz informacji monitorującej realizację operacji (wersja 2z)

  • informacja monitorująca realizację operacji (.pdf) - wersja 2z - otwórz
  • informacja monitorująca realizację operacji (.excel) - wersja 2z - otwórz

4. Instrukcja wypełniania informacji monitorującej realizację operacji (wersja 2z) - otwórz

Uwaga!
22.03.2018 r. zostały udostępnione wersje: Wniosku o płatność oraz Informacji monitorującej realizację operacji wraz z ich instrukcjami - wersja 3z

5. Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

  • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 3z - otwórz
  • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 3z - otwórz

Uwaga!

13.11.2018 r. została udostępniona wersja 4z Instrukcji wypełniania wniosku o płatność wraz z dokumentami pomocniczymi: Tabela 1a i 1b.

Aktualizacja Instrukcji związana jest ze zmianą zapisów w zakresie sposobu  ustalania wysokości pośrednich transz pomocy wypłacanych LGD w ramach poddziałania 19.4.
Zmiany wprowadzone w Instrukcji (…) zostały wyróżnione kolorem.

6. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z) - otwórz

7. Formularz informacji monitorującej realizację operacji (wersja 3z)

  • informacja monitorująca realizację operacji (.pdf) - wersja 3z - otwórz
  • informacja monitorująca realizację operacji (.excel) - wersja 3z - otwórz

8. Instrukcja wypełniania informacji monitorującej realizację operacji (wersja 3z) - otwórz