Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

 

Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w MS Excel (*.docx) - otwórz

Dane kontaktowe do Urzędów Marszałkowskich

Wyszukiwarka LGD na stronie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Istotne, wybrane akty normatywne, dotyczące LEADER-a

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z)

  • Wniosek o przyznanie pomocy (*.pdf) - otwórz
  • Wniosek o przyznanie pomocy (*.xlsx) - otwórz
  • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (*.pdf) - otwórz

2) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 1z)

  • Umowa o przyznaniu pomocy (*.pdf) - otwórz

3) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

  • Wniosek o płatność (*.pdf) - otwórz
  • Wniosek o płatność (*.xlsx) - otwórz
  • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (*.pdf) - otwórz

4) Narzędzia pomocnicze - Formularz informacji dla LGD na potrzeby wypełniania wniosku o płatność

5) Formularz informacji monitorującej realizację operacji (wersja 4z)

  • Informacja monitorująca realizację operacji (*.pdf) - otwórz
  • Informacja monitorująca realizację operacji (*.xlsx) - otwórz
  • Instrukcja wypełniania informacji monitorującej realizację operacji (*.pdf) - otwórz