Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w MS Excel 2013 dla poddziałań 19.2, 19.3 i 19.4 - otwórz

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 1z - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 1z - otwórz
  Uwaga!
  31.05.2016 r. została udostępniona wersja Wniosku o przyznanie pomocy (.excel) zawierająca techniczne poprawki w zakresie umożliwienia wstawiania wierszy w następujących sekcjach: II. 9, IV. 17 i 18, V. C.

2. Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy - wersja 1z - otwórz

3. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 1z) - otwórz

Uwaga!
10.09.2019 r. został udostępniony Wniosek o płatność oraz Informacja monitorująca realizację operacji wraz z instrukcjami ich wypełniania w wersji 4z.

Aktualizacja ww. dokumentów wynika z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…).

4. Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 4z - otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 4z - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z) - otwórz

(Uwaga, Instrukcja 4z z datą w stopce obowiązuje do wersji wniosku o płatność w wersji 4z)

5. Formularz informacji monitorującej realizację operacji (wersja 4z)

 • informacja monitorująca realizację operacji (.pdf) - wersja 4z - otwórz
 • informacja monitorująca realizację operacji (.excel) - wersja 4z - otwórz

Instrukcja wypełniania informacji monitorującej realizację operacji (wersja 3z) - otwórz

6. Narzędzia pomocnicze:

 • Formularz informacji dla LGD na potrzeby wypełniania wniosku o płatność w ramach poddziałania 19.4 PROW 2014-2020

  • informacja dla LGD (.excel) - Tabela 1a - otwórz
  • informacja dla LGD (.excel) - Tabela 1b - otwórz