Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w MS Excel 2013 dla poddziałań 19.2, 19.3 i 19.4 - otwórz

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 1z - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 1z - otwórz
  Uwaga!
  31.05.2016 r. została udostępniona wersja Wniosku o przyznanie pomocy (.excel) zawierająca techniczne poprawki w zakresie umożliwienia wstawiania wierszy w następujących sekcjach: II. 9, IV. 17 i 18, V. C.

2. Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy - wersja 1z - otwórz

3. Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 1z) - otwórz

Uwaga!
22.03.2018 r. zostały udostępnione wersje: Wniosku o płatność oraz Informacji monitorującej realizację operacji wraz z ich instrukcjami - wersja 3z

4. Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 3z - otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 3z - otwórz

Uwaga !

13.11.2018 r. została udostępniona wersja 4z Instrukcji wypełniania wniosku o płatność wraz z dokumentami pomocniczymi: Tabela 1a i 1b.
Aktualizacja Instrukcji związana jest ze zmianą zapisów w zakresie sposobu  ustalania wysokości pośrednich transz pomocy wypłacanych LGD w ramach poddziałania 19.4.
Zmiany wprowadzone w Instrukcji (…) zostały wyróżnione kolorem.

5. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z) - otwórz

6. Formularz informacji monitorującej realizację operacji (wersja 3z)

 • informacja monitorująca realizację operacji (.pdf) - wersja 3z - otwórz
 • informacja monitorująca realizację operacji (.excel) - wersja 3z - otwórz

7. Instrukcja wypełniania informacji monitorującej realizację operacji (wersja 3z) - otwórz

8. Narzędzia pomocnicze:

 • Formularz informacji dla LGD na potrzeby wypełniania wniosku o płatność w ramach poddziałania 19.4 PROW 2014-2020

  • informacja dla LGD (.excel) - Tabela 1a - otwórz
  • informacja dla LGD (.excel) - Tabela 1b - otwórz