Archiwalne dokumenty

III. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych (Granty)

Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik - zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik - wykaz działek ewidencyjnych (*.pdf) - otwórz

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) - otwórz

Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

9) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 3z - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z - otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 3z - otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z - otwórz

10) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) - otwórz

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 3z - otwórz
 • Wniosek o płatność (.xlsx) - wersja 3z - otwórz

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z)

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - otwórz

wersja 2z

Uwaga!
W związku z wejściem w życie rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały  udostępnione nowe wzory dokumentów, które obowiązują od 3 września 2016 r.

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  - wersja 2z - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 2z - otwórz
 • Generator Wniosku - otwórz
  Uwagi dotyczące generatora wniosku proszę przesyłać na adres mailowy: delegowane@arimr.gov.pl. Uwaga powinna zawierać dane kontaktowe zgłaszającego, opis problemu wraz ze zrzutem ekranowym (pint screen)

  Uwaga!
  Z dniem 03.03.2017 r. zostaną wyłączone generatory wniosków dla poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" do odwołania.
  Do czasu wyłączenia aplikacji istnieje możliwość skopiowania Państwa danych wprowadzonych do generatorów. Jednocześnie informujemy, że do czasu ponownego uruchomienia generatorów należy korzystać z edytowalnych formularzy wniosków o przyznanie pomocy  w ramach ww. poddziałania udostępnionych na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

2)Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) zaktualizowana 23 listopada 2016 r. - otwórz

3) Biznesplan (wersja 2z)

 • Biznesplan (.pdf) - otwórz
 • Biznesplan (.docx) - otwórz
 • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 2z) - zaktualizowane 6 lutego 2017 r. - otwórz

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz

6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z) obowiązuje od 20.07.2017 r.

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) - otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) - otwórz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.) - otwórz

7) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 2z - otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 2z - otwórz

8) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) zaktualizowana na dzień 4 maja 2017 r. - otwórz

 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór - excel)
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu - otwórz

   9) Narzędzia pomocnicze:

   • Wyliczanie momentu bazowego (.excel)

   II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

   1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

   • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 2z - otwórz
   • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 2z - otwórz
   • Generator Wniosku - otwórz

   Uwaga! Z dniem 03.03.2017 r. zostaną wyłączone generatory wniosków dla poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" do odwołania.
   Do czasu wyłączenia aplikacji istnieje możliwość skopiowania Państwa danych wprowadzonych do generatorów. Jednocześnie informujemy, że do czasu ponownego uruchomienia generatorów należy korzystać z edytowalnych formularzy wniosków o przyznanie pomocy  w ramach ww. poddziałania udostępnionych na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

   2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) (wersja 2z) - otwórz

   3) Biznesplan (wersja 2z)

   • Biznesplan (.pdf) - otwórz
   • Biznesplan (.docx) - otwórz
   • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - otwórz
   • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 2z) - zaktualizowane 6 lutego 2017 r. - otwórz

   4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)

   • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
   • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz

   5) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

   • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 2z - otwórz
   • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 2z - otwórz

   6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z)

   • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) zaktualizowana 31.05.2017 -otwórz
   • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - otwórz
   • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór - excel)
   • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu - otwórz

   III. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

   1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

   • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 2z - otwórz
   • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 2z - otwórz

   2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) - otwórz
   3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)

   Uwaga!
   27.09.2017 r. została udostępniona wersja 4z: umowy o przyznaniu pomocy

   • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
   • Załącznik - zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) - otwórz
   • Załącznik - wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz

   4) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

   Uwaga!
   21.07.2017 r. została udostępniona wersja 3z: Wniosku o płatność wraz z jego instrukcją

   • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 3z - otwórz
   • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 3z - otwórz

   5) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) - otwórz

   wersja 2z

   6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)

   • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
   • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) - otwórz
   • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz
   • Załącznik 3 zasady konkurencyjności wydatków (pdf.) - otwórz
   • Załącznik 4 wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 (pdf.) - otwórz
   • Załącznik 5 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) - otwórz
   • Załącznik 5 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.) - otwórz

   Wersja 1z

   I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
   1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z)

   Uwaga!
   19 sierpnia 2016 r. została udostępniona wersja wniosku o przyznanie pomocy (.excel) zawierająca techniczne poprawki:

   1. umożliwiono wpisywanie liter w Sekcji B.I, II pkt 5.9,
   2. skorygowano nazwę arkusza zawierającego załącznik nr 16,
   3. poprawiono scalenie komórek oraz umożliwiono edytowanie komórek w sekcji B.V,
   4. umożliwiono edytowanie pól 19a oraz 19b w Sekcji VII.
   • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 1z - otwórz
   • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 1z -otwórz

   2)Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z)
   Uwaga!
   19 sierpnia 2016 r. została udostępniona nowa wersja instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy. Wprowadzone zmiany zostały wyróżnione kolorem.

   Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - otwórz

   3) Biznesplan (wersja 1z)

   4) Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu (wersja 1z)

   5) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (wersja 1z)

   6) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (wersja 1z) - otwórz

   7)    Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 1z)

   • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
   • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) - otwórz
   • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz
   • Załącznik 3 zasady konkurencyjności wydatków (pdf.) - otwórz
   • Załącznik 4 wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 (pdf.) - otwórz
   • Załącznik 5 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) - otwórz

   8) Formularz wniosku o płatność (wersja 1z)

   • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 1z- otwórz
   • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 1z - otwórz

   9) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 1z) - otwórz

   10) Narzędzia pomocnicze:

   • Wyliczanie momentu bazowego (.excel) - wersja 1z

   II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

   1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z)

   Uwaga!
   19 sierpnia 2016 r. została udostępniona wersja wniosku o przyznanie pomocy (.excel) zawierająca techniczne poprawki (możliwość wybrania z listy rozwijalnej zakresu operacji)

   • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 1z - otwórz
   • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 1z - otwórz

   2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z)

   Uwaga!
   19 sierpnia 2016 r. została udostępniona nowa wersja instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy. Wprowadzone zmiany zostały wyróżnione kolorem.

   Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - otwórz

   3) Biznesplan (wersja 1z)

   4) Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu (wersja 1z)
   5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 1z)

   • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
   • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz

   6) Formularz wniosku o płatność (wersja 1z)

   • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 1z - otwórz
   • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 1z - otwórz

   7) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 1z) - otwórz

   III. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

   1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z)

   • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 1z - otwórz
   • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 1z - otwórz

   2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z) - otwórz
   3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 1z)

   • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
   • Załącznik - zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) - otwórz
   • Załącznik - wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz

   4) Formularz wniosku o płatność (wersja 1z)

   • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 1z - otwórz
   • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 1z - otwórz

   5) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 1z) - otwórz

   II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

   4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 3z)

   • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
   • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz