Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze - PROW 2014 - 2020

Zestawienie terminów naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz terminów ich publikacji na stronach internetowych 16 Urzędów Marszałkowskich - otwórz

Wersja 1 z - formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.1 "Wsparcie przygotowawcze" wraz z instrukcją jego wypełniania:

Wersja 1 z - formularz wniosku o płatność w ramach poddziałania 19.1 "Wsparcie przygotowawcze" wraz z instrukcją jego wypełniania:

Wersja 1 z - formularz umowy o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.1 "Wsparcie przygotowawcze":

 

 

Księga wizualizacji i logotypy PROW 2014 - 2020 - otwórz