Działanie 9 Tworzenie grup producentów i organizacji producentów

Dokumenty aplikacyjne:
1. Wniosek o przyznanie pomocy z załącznikami - wersja obowiązująca od 29-06-2018 r.:

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - otwórz

Tabela przedstawiająca punktację dot. rozdrobnienia agrarnego - otwórz

2.  Wniosek o przyznanie płatności z załącznikam - wersja obowiązująca od 29-06-2018 r.:

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie płatności - otwórz

3. MŚP

  • Zasady wypełniania "Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa" - otwórz
  • Poradnik dotyczący definicji MŚP - otwórz

4. Wniosek o przyznanie wyprzedzającego finansowania pomocy - wersja obowiązująca od 19-09-2018 r.:

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie wyprzedzającego finansowania pomocy - otwórz

Wzór umowy o przyznanie wyprzedzającego finansowania pomocy - otwórz

Szczegółowe informacje dotyczące działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" - otwórz