Działanie 9 Tworzenie grup producentów i organizacji producentów

Dokumenty aplikacyjne:
1. Wniosek o przyznanie pomocy z załącznikami - wersja obowiązująca od 20-05-2020 r.:

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - otwórz

Tabela przedstawiająca punktację dot. rozdrobnienia agrarnego - otwórz

2.  Wniosek o przyznanie płatności z załącznikam - wersja obowiązująca od 20-05-2020 r.:

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie płatności - otwórz

3. MŚP

  • Zasady wypełniania "Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa" - otwórz
  • Poradnik dotyczący definicji MŚP - otwórz

4. Wniosek o przyznanie wyprzedzającego finansowania pomocy - wersja obowiązująca od 28-08-2019 r.:

  • Format xls - otwórz
  • Format pdf - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie wyprzedzającego finansowania pomocy - otwórz

Wzór umowy o przyznanie wyprzedzającego finansowania pomocy - otwórz

Szczegółowe informacje dotyczące działania "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" - otwórz