Nabór w 2018 roku

Wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie można składać w terminie od 1 czerwca do 31 lipca 2018 r. do kierownika biura powiatowego ARiMR, zgodnie z miejscem zamieszkania lub siedzibą rolnika.

Wzór wniosku o przyznanie wsparcia na zalesienie - otwórz

  • załącznik - szczegółowa deklaracja gruntów przeznaczonych do wykonania zalesiania na działkach ewidencyjnych - otwórz
  • dodatkowa strona wniosku - tabela nr VI Oświadczenie o powierzchni działek ewidencyjnych - otwórz
  • dodatkowa strona wniosku - tabela nr VII Oświadczenie o sposobie użytkowania gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie wsparcia na zalesienie:

Załączniki do wniosku o przyznanie wsparcia na zalesienie:

  • Oświadczenie współwłaściciela gruntów przeznaczonych do zalesienia - otwórz
  • Oświadczenie małżonka dotyczące wyrażenia zgody na zalesienie gruntów będących jego własnością - otwórz