Nabór w 2016 roku

Od 1 czerwca do 1 sierpnia 2016 r. można składać w biurach powiatowych ARiMR wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie.   

Wniosek o przyznanie wsparcia na zalesienie - otwórz

dodatkowa strona wniosku - tabela nr VI Oświadczenie o powierzchni działek ewidencyjnych - otwórz

dodatkowa strona wniosku - tabela nr VII Oświadczenie o sposobie użytkowania gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia - otwórz

Szczegółowa deklaracja gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie wsparcia na zalesienie - otwórz