Operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych":

 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy (2z) - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (2z) - otwórz

aktualizacja: czerwiec 2018 r.

 • Umowa o przyznaniu pomocy na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wraz z załącznikami (4z) - otwórz
 • Załącznik nr 1 - Zestawienie rzeczowo finansowe operacji (4z) - otwórz
 • Załącznik nr 2 - Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (4z) - otwórz
 • Załącznik nr 3 - Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych (4z) - otwórz
 • Załącznik nr 4 - Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020, 1579 i 1920) (4z) - otwórz

"Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne", "Kształtowanie przestrzeni publicznej" oraz "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020:

 • Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy (1z) - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - otwórz
 • Wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy (2z):

  • formularza umowy - otwórz
  • załącznik 1 - ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI - otwórz
  • załącznik 2 - WYKAZ DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH, NA KTÓRYCH REALIZOWANA BĘDZIE OPERACJA TRWALE ZWIĄZANA Z NIERUCHOMOŚCIĄ - otwórz
  • załącznik 3 - KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH - otwórz
  • załącznik 3a - KARY ADMINISTRACYJNE ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) - otwórz
  • załącznik 4 - INFORMACJA PO REALIZACJI OPERACJI - otwórz
  • załącznik 5 - PLAN DZIAŁALNOŚCI OBIEKTU PEŁNIĄCEGO FUNKCJE KULTURALNE - otwórz

Operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych":

 • Umowa o przyznaniu pomocy (9 maja 2016 r.) - otwórz
 • Załącznik nr 1 - Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji (9 maja 2016 r.) - otwórz
 • Załącznik nr 2 - Wykaz działek na których będzie realizowana operacja (9 maja 2016 r.) - otwórz
 • Załącznik nr 3 - Zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014 - 2020 (9 maja 2016 r.) - otwórz
 • Załącznik nr 4 - Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014 - 2020 (9 maja 2016 r.) - otwórz
 • Załącznik nr 5 - Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych (9 maja 2016 r.) - otwórz

Poddziałanie 7.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Operacje typu Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów

 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury" objętych PROW na lata 2014-2020" (1z) (aktualizacja marzec 2017 r.) - otwórz

 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury" objętych PROW na lata 2014-2020" (2z) (aktualizacja lipiec 2017 r.):

 • Załącznik nr 1 Zestawienie finansowo rzeczowe (2z) (aktualizacja lipiec 2017 r.) - otwórz
 • Załącznik nr 2 Wykaz działek (2z) (aktualizacja lipiec 2017 r.) - otwórz
 • Załącznik nr 3  Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych (2z) (aktualizacja lipiec 2017 r.) - otwórz
 • Załącznik nr 3a Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po zm. (2z) (aktualizacja lipiec 2017 r.) - otwórz

Operacje typu Gospodarka wodno-ściekowa

Maj 2017

 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną  i w oszczędzanie energii" objętego PROW na lata 2014-2020 (v.1z) - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną  i w oszczędzanie energii" objętego PROW na lata 2014-2020 (v.1z) (wersja z 30 marca 2017 r.) - otwórz
 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną  i w oszczędzanie energii" objętego PROW na lata 2014-2020 wraz z załącznikami (4z) - otwórz
 • Załącznik nr 1 Zestawienie rzeczowo-finansowe (4z) - otwórz
 • Załącznik nr 2 Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (4z) - otwórz
 • Załącznik nr 3 Załącznik nr 3 - Informacja po realizacji operacji (4z) - otwórz
 • Załącznik nr 4 Informacja o podłączonych przyłączach (4z) - otwórz
 • Załącznik nr 5 Kary administracyjne pzp (4z) - otwórz
 • Załącznik nr 5a Załącznik nr 5a - Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020, 1579 i 1920) (4z) - otwórz

Styczeń 2017

 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną  i w oszczędzanie energii" objętego PROW na lata 2014-2020 (v.1z) - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną  i w oszczędzanie energii" objętego PROW na lata 2014-2020 (v.1z) (wersja z 30 marca 2017 r.) - otwórz
 • formularz umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną  i w oszczędzanie energii" objętego PROW na lata 2014-2020 wraz z załącznikami (2z) - otwórz
 • Załącznik nr 1 Zestawienie rzeczowo-finansowe (2z) - otwórz
 • Załącznik nr 2 Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (2z) - otwórz
 • Załącznik nr 3 Zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 (2z) - otwórz
 • Załącznik nr 4 Informacja po realizacji operacji (2z) - otwórz
 • Załącznik nr 5 Informacja o podłączonych przyłączach (2z) - otwórz
 • Załącznik nr 6 Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. - (2z) - otwórz
 • Załącznik nr 7 Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych - (2z) - otwórz
 • Załącznik nr 7a - Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) - (2z) - otwórz

 

Sierpień 2016

 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną  i w oszczędzanie energii" objętego PROW na lata 2014-2020 (v.1z) - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną  i w oszczędzanie energii" objętego PROW na lata 2014-2020 (v.1z) - otwórz
 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną  i w oszczędzanie energii" objętego PROW na lata 2014-2020 wraz z załącznikami (v.1z) - otwórz
 • Załącznik nr 1 Zestawienie rzeczowo-finansowe (1z) - otwórz
 • Załącznik nr 2 Wykaz działek (1z) - otwórz
 • Załącznik nr 3 Zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 (1z) - otwórz
 • Załącznik nr 4 Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 (1z) - otwórz
 • Załącznik nr 5 Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych (1z) - otwórz
 • Załącznik nr 5a Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) - (1z) - otwórz
 • Załącznik nr 6 Informacja po realizacji operacji (1z) - otwórz