Działanie 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Sierpień, 2016 r.

Poddziałanie 7.2 "Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"

Sierpień 2016 r.

Operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych":

 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy (2z) - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (2z) - otwórz

aktualizacja: październik 2020 r.

 • Umowa o przyznaniu pomocy na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wraz z załącznikami (6z) - otwórz
 • Załącznik nr 1 - Zestawienie rzeczowo finansowe operacji (6z) - otwórz
 • Załącznik nr 2 - Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (6z) - otwórz
 • Załącznik nr 3 - Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych (6z) - otwórz
 • Załącznik nr 4 - Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020, 1579 i 1920) (6z) - otwórz

Operacje typu Gospodarka wodno-ściekowa

Maj 2017

 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną  i w oszczędzanie energii" objętego PROW na lata 2014-2020 (v.2z) - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną  i w oszczędzanie energii" objętego PROW na lata 2014-2020 (v.2z) - otwórz
 • formularz umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną  i w oszczędzanie energii" objętego PROW na lata 2014-2020 wraz z załącznikami (6z) (aktualizacja październik 2020 r.) - otwórz
 • Załącznik nr 1 Zestawienie rzeczowo-finansowe (5z) (aktualizacja październik 2020 r.) - otwórz
 • Załącznik nr 2 Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (6z) (aktualizacja październik 2020 r.) - otwórz
 • Załącznik nr 3 Załącznik nr 3 - Informacja po realizacji operacji (6z) (aktualizacja październik 2020 r.) - otwórz
 • Załącznik nr 4 Informacja o podłączonych przyłączach (6z) (aktualizacja październik 2020 r.) - otwórz
 • Załącznik nr 5 Kary administracyjne pzp (6z) (aktualizacja październik 2020 r.) - otwórz
 • Załącznik nr 5a Załącznik nr 5a - Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020, 1579 i 1920) (6z) (aktualizacja październik 2020 r.) - otwórz

Poddziałanie 7.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Operacje typu Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów

 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury" objętych PROW na lata 2014 - 2020" (1z) - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury" objętych PROW na lata 2014-2020" (1z) (aktualizacja lipiec 2019 r.) - otwórz
 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy na operacje typu "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury" objętych PROW na lata 2014-2020" (4z) (aktualizacja luty 2021 r.):

 • Załącznik nr 1 Zestawienie finansowo rzeczowe (4z) (aktualizacja luty 2021 r.) - otwórz
 • Załącznik nr 2 Wykaz działek (4z) (aktualizacja luty 2021 r.)- otwórz
 • Załącznik nr 3  Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych (4z) (aktualizacja luty 2021 r.) - otwórz
 • Załącznik nr 3a Kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po zm. (4z) (aktualizacja luty 2021 r.) - otwórz
 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych - otwórz
 • Formularz wniosku o płatność w ramach działania 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (v.5z) (excel) - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w ramach działania 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, objętego PROW na lata 2014-2020 (5z_zm) - otwórz

Archiwalne dokumenty - przejdź

Księga wizualizacji i logotypy PROW 2014 - 2020 - otwórz