Rok 2015 - wnioski w ramach PROW 2004 - 2006

  • Wniosek o wypłatę płatności na zalesienie gruntów -  otwórz
  • Wniosek o przyznanie pomocy na zalesianie gruntów rolnych -  otwórz
  • Oświadczenie przejmującego własność/współwłasność wszystkich zalesionych gruntów lub ich części w ramach PROW 2004-2006 -  otwórz
  • Instrukcja wypełniania wniosku o wypłatę płatności na zalesianie gruntów rolnych (PROW 2004-2006) -  otwórz

Zasady przyznawania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych w 2015 roku


1. O pomocy - otwórz
2. Definicje - otwórz
3. Zasady przyznawania pomocy - "Krok po kroku" - otwórz
4. Wysokość pomocy - otwórz
5. Przeniesienie własności/współwłasności gruntów objętych wnioskiem o przyznanie pomocy na zalesianie - otwórz
6. Przejęcie płatności w przypadku śmierci rolnika lub zapisu windykacyjnego -  otwórz
7. Zwrot płatności oraz siła wyższa i nadzwyczajne okoliczności -  otwórz
8. Akty prawne - otwórz