2015 - Zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne PROW 2007 - 2013

Wniosek o wypłatę pomocy:

 

 • Formularz wniosku o wypłatę pomocy na zalesianie (wniosek płaszczowy)- otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o wypłatę pomocy -  otwórz
 • Dodatkowa 2 strona wniosku - tabela nr VII Oświadczenie o powierzchni działek ewidencyjnych -  otwórz
 • Dodatkowa 4 strona wniosku - pkt 17. Działanie zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne (PROW 2007-2013) -  otwórz
 • Deklaracja powierzchni zalesionych w ramach pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013) -  otwórz

Wniosek o przyznanie pomocy na zalesianie w przypadku przeniesienia własności lub współwłasności gruntów objętych wnioskiem o przyznanie pomocy albo śmierci rolnika albo następstwa prawnego

 

 • Instrukcja wypełniania wniosku  o przyznanie pomocy na zalesianie (PROW 2007 - 2013) w przypadku przeniesienia własności/współwłasności wszystkich gruntów lub ich części objętych wnioskiem o przyznanie pomocy na zalesianie, albo w przypadku śmierci rolnika albo zapisu windykacyjnego albo następstwa prawnego -  otwórz
 • Oświadczenie przejmującego/następcy prawnego przejmującego/nabywającego własność/współwłasność wszystkich gruntów lub ich części objętych wnioskiem o przyznanie pomocy na zalesianie -  otwórz


Rok 2015 - wnioski w ramach PROW 2004 - 2006 - otwórz2014 - Zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne PROW 2007 - 2013

Wniosek o przyznanie pomocy:

 • Wniosek o przyznanie pomocy na zalesianie - otwórz                            
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - otwórz          
 • Dodatkowa strona sekcja IX (działki ewidencyjne) - otwórz
 • Dodatkowa strona sekcja X (działki przeznaczone do zalesienia) - otwórz
 • Dodatkowa strona wniosek grupowy - otwórz
 • Oświadczenie o wykonaniu zalesienia zgodnie z planem zalesienia - otwórz

Inne dokumenty:

 • Oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zalesianie gruntów - otwórz
 • Oświadczenie współwłaściciela o wyrażeniu zgody na zalesianie - otwórz

Wniosek o wypłatę pomocy:

 • Formularz wniosku o wypłatę pomocy na zalesianie - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o wypłatę pomocy - otwórz
 • Dodatkowa strona sekcja IV ( pomoc na zalesianie c.d.) - otwórz
 • Dodatkowa strona sekcja IVa (dane niezbędne do ustalenia wysokości pomocy na zalesianie) - otwórz
 • Dodatkowa strona sekcja IVb (oświadczenie o powierzchni działek zalesionych, na których kontynuowane jest zobowiązanie) - otwórz
 • Dodatkowa strona załącznik do wniosku o wypłatę pomocy na zalesianie (oświadczenie o powierzchni gruntów rolnych na działce ewidencyjnej) - otwórz

Wniosek o przyznanie pomocy na zalesianie w przypadku przeniesienia własności lub współwłasności gruntów objętych wnioskiem o przyznanie pomocy albo śmierci rolnika albo następstwa prawnego

 • Formularz wniosku - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku  o przyznanie pomocy na zalesianie (PROW 2007 - 2013) w przypadku przeniesienia własności/współwłasności wszystkich gruntów lub ich części objętych wnioskiem o przyznanie pomocy na zalesianie, albo w przypadku śmierci rolnika albo zapisu windykacyjnego albo następstwa prawnego - otwórz
 • Oświadczenie o powierzchni działek ewidencyjnych - otwórz
 • Oświadczenie o powierzchniach deklarowanych do płatności w ramach poszczególnych rodzajów premii - schemat I - otwórz
 • Oświadczenie o powierzchniach deklarowanych do płatności w ramach poszczególnych rodzajów premii - schemat II - otwórz
 • Oświadczenie o sposobie użytkowania działek przeznaczonych do zalesienia lub zalesionych - otwórz
 • Oświadczenie przejmującego/następcy prawnego przejmującego/nabywającego własność/współwłasność wszystkich gruntów lub ich części objętych wnioskiem o przyznanie pomocy na zalesianie - otwórz

Wypłata pomocy po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania pomocy na zalesianie:

Rok 2014 - wnioski w ramach PROW 2004 - 2006 - otwórz

Wnioski z 2013 roku - otwórz