Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej na rok 2012

1) Wykaz loch zgłoszonych i zakwalifikowanych do Programu ochrony zasobów genetycznych świń rasy - otwórz

2) Wykaz krów zgłoszonych i zakwalifikowanych do Programu ochrony zasobów genetycznych bydła polskiego czerwonego (RP) - otwórz

3) Wykaz krów zgłoszonych i zakwalifikowanych do Programu ochrony zasobów genetycznych bydła polskiego czarno-białego (ZB) - otwórz

4) Wykaz krów zgłoszonych i zakwalifikowanych do Programu ochrony zasobów genetycznych bydła polskiego czerwono-białego (ZR) - otwórz

5) Wykaz krów zgłoszonych i zakwalifikowanych do Programu ochrony zasobów genetycznych bydła białogrzbietego (BG) - otwórz

6) Wykaz klaczy zgłoszonych i zakwalifikowanych do Programu ochrony zasobów genetycznych - otwórz

7) Wykaz owiec matek zgłoszonych i zakwalifikowanych do Programu ochrony zasobów genetycznych owiec rasy - otwórz

8) Rejestr działalności rolnośrodowiskowej - otwórz

9) Instrukcja wypełniania rejestru działalności rolnośrodowiskowej - otwórz