Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych na rok 2012

Formularz wniosku o przyznanie płatności na rok 2012 r.:

- otwórz (pdf)
- otwórz (aktywny pdf)

 • Deklaracja pakietów rolnośrodowiskowych PROW 2007-2013 - otwórz
 • Oświadczenie o lokalnych rasach zwierząt gospodarskich - otwórz

Szczegółowa instrukcja wypełnienia wniosku o przyznanie płatności na rok 2012 - otwórz

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2012 roku - otwórz

Wykaz innych dokumentów składanych w toku postępowania o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2012 - otwórz

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie pomocy finansowej z ONW w 2012 roku - otwórz

Wykaz załączników do wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej na rok 2012 - otwórz

Składanie wniosku przez Internet - otwórz

Inne dokumenty niezbędne do ubiegania się o płatność rolnośrodowiskową:

Rejestr działalności rolnośrodowiskowej - otwórz
Instrukcja wypełniania rejestru działalności rolnośrodowiskowej - otwórz

Informacja dla ekspertów przyrodniczych - otwórz
Formularz dokumentacji siedliskowej - otwórz
Formularz dokumentacji ornitologicznej - otwórz
Metodyka sporządzania dokumentacji przyrodniczej siedliskowej - otwórz
Metodyka sporządzania dokumentacji przyrodniczej ornitologicznej - otwórz

Wniosek o:

 • przyznanie płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007 - 2013);
 • wstąpienie do toczącego się postępowania w sprawie przyznania płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007 - 2013);

w przypadku przeniesienia posiadania gospodarstwa rolnego lub stada zwierząt ras lokalnych albo śmierci rolnika albo następstwa prawnego:

 1. Formularz wniosku - otwórz
 2. Formularze załączników do wniosku:
  1. Oświadczenie współposiadacza/spadkobiercy/zapisobiercy windykacyjnego/następcy prawnego o wyrażeniu zgody na wstąpienie współposiadacza/spadkobiercy/następcy na miejsce wnioskodawcy - otwórz
  2. Wykaz krów rasy bydło czerwone (RP) - otwórz
  3. Wykaz krów rasy bydło biało-grzbietowe (BG) - otwórz
  4. Wykaz krów rasy bydło czerwono-białe (ZR) - otwórz
  5. Wykaz krów rasy bydło czarno-białe (ZB) - otwórz
  6. Wykaz klaczy - otwórz
  7. Wykaz owiec matek - otwórz
  8. Wykaz loch - otwórz
  9. Wykaz działek ewidencyjnych objętych zobowiązaniem rolnośrodowiskowym, na których będzie kontynuowane zobowiązanie  rolnośrodowiskowe - otwórz
  10. Wykaz  zwierząt ras lokalnych objętych zobowiązaniem rolnośrodowiskowym dla których będzie kontynuowane zobowiązanie  rolnośrodowiskowe - otwórz
 3. Formularz "Oświadczenia o kontynuacji realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego w ramach PROW na lata 2007-2013" - otwórz
 4. Instrukcja wypełnienia wniosku - otwórz