Zmiana identyfikatorów TERYT działek referencyjnych w systemie ARiMR

 

W związku z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin
i miast, nadania niektórym miejscowością statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin
(Dz. U. poz. 1427, z późn. zm.)

w systemie LPIS ARiMR (w tym w zakresie bazy referencyjnej w aplikacji eWniosekPlus) zostały wykonane aktualizacje danych wynikające z ww. rozporządzenia.

 

Aktualizacja dotyczyła zmian w identyfikatorach gmin oraz obrębów (wraz z identyfikatorami działek referencyjnych),
w zakresie przedstawionym w ww. rozporządzeniu.

 

W związku z powyższym ARiMR przekazuje:

  • wykaz zmian identyfikatorów TERYT (gmin i obrębów), które zaimplementowano w systemie LPIS ARiMR na kampanię 2018 - otwórz;
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowością statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin - otwórz;
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin - otwórz.