KOMUNIKATY

 

Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym został wykryty problem polegający na tym, że  ​chwilowo wszystkie działki referencyjne lub ich część  we wniosku traktowane są, jako działki nieistniejące w bazie referencyjnej LPIS, na liście na MAPIE wyświetlane są czerwoną czcionką. Dodatkowo generowane są nadmiarowo błędy kompletności dotyczące np. przekroczenia MKO.

Trwają prace nad naprawą problemu.    

                                                            Informujemy, że problem został naprawiony.

data publikacji 09.05.2019 r.

 

Szanowni Państwo!

ARiMR przypomina, iż jałówka/byk urodzony 15 maja 2017, w dniu 15 maja 2019 ma ponad 24 miesiące a więc nie kwalifikuje się do płatności do bydła.

data publikacji 06.05.2019 r.

Szanowni Państwo,

Stwierdzono błędne działanie aplikacji eWniosekPlus w zakresie wyświetlania listy dostępnych płatności dla danej uprawy w zakładce MAPA. Trwają prace nad naprawą problemu. Do czasu naprawy błędu należy postępować zgodnie z wytyczną – otwórz.

data publikacji 06.05.2019 r.     Informujemy, że problem został naprawiony, od 08.05.2019 r. aplikacja działa poprawnie.

 

Uwaga! nastąpiła zmiana identyfikatorów działek referencyjnych (gmin i obrębów w nr TERYT) - dowiedz się więcej

data publikacji 30.04.2019 r.

 

Tworzenie EFA1, EFA1a i EFA15 na działkach referencyjnych nieistniejących w bazie ARiMR (działki po podziale/scaleniu/przenumerowaniu).

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w przypadku deklaracji EFA typu:

EFA1 – Grunty ugorowane,

EFA1a - Grunty ugorowane z roślinami miododajnymi (bogatymi w pyłek i nektar)

EFA15 - Obszary objęte uprawami wiążącymi azot 

na działkach nieistniejących w bazie referencyjnej ARiMR deklarowane są z wykorzystaniem opcji Kopiuj geometrię dostępnej na bocznym panelu MAPY.

Szczegółowa ścieżka została opisana w zaktualizowanej Instrukcji wypełniania wniosku w aplikacji eWniosekPlus w rozdziale 5_Zakładka_MAPA - otwórz.

data publikacji 30.04.2019 r.

 

Deklaracja w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz działania rolnictwo ekologiczne.

Szanowni Państwo,

przypominamy iż w przypadku deklaracji w ramach PRSK i RE w Kampanii 2019 pozycje w słowniku upraw:

-         mieszanka_sad mieszany (uprawa wielogatunkowa),

-         mieszanki_uprawa rolnicza,

-         mieszanki_uprawa warzywna,

-         mieszanki_uprawa zielarska

nie obowiązują.

W przypadku deklaracji wariantu 3.1 PRSK i konieczności deklaracji sadów mieszanych jedyną możliwą pozycją wyboru uprawy jest „mieszanka_sad mieszany” gdzie obowiązkowo należy wskazać skład tego sadu oraz odmiany drzew owocowych.

Natomiast w przypadku deklaracji w ramach RE upraw wielogatunkowych (w ramach wszystkich pakietów z wyjątkiem pakietu 6/12) należy wybrać „mieszanka_uprawa wielogatunkowa” i obowiązkowo wskazać skład uprawy wielogatunkowej.

data publikacji 25.04.2019 r.

 

Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym został wykryty problem polegający na tym, że ​chwilowo wszystkie działki referencyjne we wniosku traktowane są, jako działki nieistniejące w bazie referencyjnej LPIS, na liście na MAPIE wyświetlane są czerwoną czcionką. Dodatkowo generowane są nadmiarowo błędy kompletności dotyczące np. przekroczenia MKO.

Trwają prace nad naprawą problemu.

                                                          Informujemy, że problem został naprawiony.

data publikacji 25.04.2019 r.

 

Tworzenie EFA15 na podstawie deklaracji upraw Mieszanka_P_PAS i Mieszanka_P_STR.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż funkcjonalność automatycznego tworzenia EFA15 (obszary objęte uprawami wiążącymi azot) na podstawie deklaracji upraw Mieszanka_P_PAS i Mieszanka_P_STR zostanie wdrożona w aplikacji eWniosekPlus 15 kwietnia 2019 r. W przypadku konieczności wysłania wniosku przed tą datą, w celu zadeklarowania uprawy Mieszanka_P_PAS lub Mieszanka_P_STR w ramach EFA15 należy wybrać w ramach definiowania upraw jeden ze składników mieszanki, natomiast pozostałe składniki dodać w polu „Uwagi (opcjonalnie)” na działce rolnej. EFA15 zostanie wygenerowane automatycznie.

data publikacji 03.04.2019 r.

 

Uwaga! nastąpiła zmiana identyfikatorów działek referencyjnych (gmin i obrębów w nr TERYT) - dowiedz się więcej

data publikacji 27.03.2019 r.

Deklaracja w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy iż została przygotowana Wytyczna modyfikacji obszarów niekoszonych w Kampanii 2019 dla działania rolno-środowiskowo-klimatycznego.

Mając powyższe na uwadze przekazujemy do wiadomości oraz stosowania - otwórz

data publikacji 29.03.2019 r.

Deklaracja w zakresie płatności do bydła i płatności do krów

Szanowni Państwo!

Problem dotyczący automatycznego pobierania zwierząt został naprawiony.

Należy jednak pamiętać, że pomimo automatycznego pobrania zwierząt, na rolniku ciąży obowiązek sprawdzenia czy zwierzęta spełniają warunki do przyznania płatności przed dodaniem ich do wniosku.

data publikacji 20.03.2019 r.

Szanowni Państwo!

Stwierdzone zostały przypadki błędnego pobierania przez aplikację eWniosekPlus bydła i krów do płatności. Trwają prace nad naprawą problemu. Prosimy o szczególną uwagę podczas dodawania zwierząt do wniosku.

data publikacji 15.03.2019 r.

 

Upoważnienia nadane Doradcom na kampanię 2018

Szanowni Państwo!

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 20.02.2019 r. wszystkie upoważnienia nadane doradcom przed dniem 15 lutego 2019 r. zostały usunięte z aplikacji eWniosekPlus. W celu skorzystania z pomocy doradcy w kampanii 2019 należy nadać nowe upoważnienie. Upoważnienia nadane przed dniem 15 lutego 2019 r. nadal są aktywne. W celu odebrania upoważnienia / nadania nowego upoważnienia należy zalogować się do aplikacji eWniosekPlus i przejść do sekcji "Doradcy".

data publikacji 06.03.2019 r.

Szanowni Państwo!

Zgodnie z §4 pkt. 3 Regulaminu korzystania z pomocy doradcy przy wypełnianiu wniosku za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Agencji (aplikacja eWniosekPlus) „Dostęp, o którym mowa w pkt 2 obowiązuje na daną kampanię składania wniosków o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego i płatności obszarowych PROW, po zaakceptowaniu dokonanego przez Doradcę.” W związku z powyższym w momencie uruchomienia funkcjonalności składania wniosków w aplikacji eWniosekPlus na kampanię 2019 wszystkie upoważnienia nadane przed dniem 15 lutego 2019 r. zostaną usunięte.

data publikacji 20.02.2019 r.

Kwoty do logowania

Szanowni Państwo!

Od dnia 23 stycznia 2019 r. w trakcie tworzenia konta w aplikacji eWniosekPlus jak również podczas resetu hasła z wykorzystaniem opcji „Nie pamiętasz hasła?” w polu <Wypłacona kwota> należy wprowadzać ostatnią wypłaconą kwotę z roku 2018.

data publikacji 23.01.2019 r.

Szanowni Państwo!

W chwili obecnej w trakcie tworzenia konta w aplikacji eWniosekPlus jak również podczas resetu hasła z wykorzystaniem opcji „Nie pamiętasz hasła?” w polu <Wypłacona kwota> należy wprowadzać ostatnią wypłaconą kwotę z roku 2017.

data publikacji 07.01.2019 r.

Wnioski transferowe

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że od dnia 12.12.2018 r. w aplikacji eWniosekPlus uruchomiona została funkcjonalność umożliwiająca  złożenie wniosku o przyznanie płatności 15/20 (przekazanie gospodarstwa) dotyczącego płatności obszarowych i ONW.

Mając powyższe na uwadze przekazujemy do wiadomości oraz stosowania Instrukcję wypełniania wniosku w przypadku przekazania gospodarstwa w kampanii 2018 w aplikacji eWniosekPlus - otwórz

data publikacji 12.12.2018 r.