KOMUNIKATY

Szanowni Państwo!

Trwają prace naprawcze związane z wczytywaniem wniosków dla "nowych" rolników oraz rolników, którzy w roku 2019 nie złożyli wniosku. W ciągu najbliższych dni problem powinien zostać rozwiązany. Przepraszamy za utrudnienia.      
Informujemy, że problem został naprawiony w dniu 1 kwietnia 2020 r.

data publikacji 30.03.2020 r.


Szanowni Państwo!

Zgodnie z §4 pkt. 3 Regulaminu korzystania z pomocy doradcy przy wypełnianiu wniosku za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Agencji (aplikacja eWniosekPlus) „Dostęp, o którym mowa w pkt 2 obowiązuje na daną kampanię składania wniosków o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego i płatności obszarowych PROW, po zaakceptowaniu dokonanego przez Doradcę.” W związku z powyższym wszystkie upoważnienia nadane doradcom przed dniem 15 lutego 2020 r. zostały usunięte z aplikacji eWniosekPlus. W celu skorzystania z pomocy doradcy w kampanii 2020 należy nadać nowe upoważnienie. Upoważnienia nadane po dniu 15 lutego 2020 r. nadal są aktywne. W celu odebrania upoważnienia / nadania nowego upoważnienia należy zalogować się do aplikacji eWniosekPlus i przejść do sekcji "Doradcy".

data publikacji 09.03.2020 r.

Szanowni Państwo!

Od dnia 5 lutego 2020 r. w trakcie tworzenia konta w aplikacji eWniosekPlus jak również podczas resetu hasła z wykorzystaniem opcji „Nie pamiętasz hasła?” w polu <Wypłacona kwota> należy wprowadzać ostatnią wypłaconą kwotę z roku 2019.

data publikacji 05.02.2020 r.

 

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w chwili obecnej nie ma jeszcze możliwości składania w aplikacji eWniosekPlus wniosku na rok 2020.

Wnioski o przyznanie płatności na rok 2020 składa się w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 maja.

Wnioski wypełnione na formularzu dla kampanii 2018 lub 2019 i wysłane w roku 2020 nie będą traktowane, jako skutecznie złożone na kampanię 2020. W związku z powyższym rolnicy, którzy w kampanii 2020 nie wyślą wniosku na formularzu 2020 nie otrzymają płatności na rok 2020.

Poniżej pokazujemy na zrzutach ekranowych z aplikacji eWniosekPlus gdzie widoczna jest kampania, na którą jest wypełniany/składany wniosek.

Informujemy, że kampania jest wybierana przez rolnika w momencie uruchamiania wniosku.

data publikacji 27.01.2020 r.

Kwoty do logowania

Szanowni Państwo!

W chwili obecnej w trakcie tworzenia konta w aplikacji eWniosekPlus jak również podczas resetu hasła z wykorzystaniem opcji „Nie pamiętasz hasła?” w polu <Wypłacona kwota> należy nadal wprowadzać ostatnią wypłaconą kwotę z roku 2018.

data publikacji 02.01.2020 r.

 

 

Szanowni Państwo,

W dniu 14 czerwca 2019 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1112) <OTWÓRZ>.

Na podstawie przepisów ww. rozporządzenia od roku 2019, dla gospodarstw rolnych z minimalną obsadą zwierząt trawożernych, których liczba w przeliczeniu na duże jednostki przeliczeniowe (DJP) wynosi co najmniej 0,5 DJP na 1 ha wszystkich użytków rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności ONW, zwiększone zostały stawki płatności ONW na obszarach ONW typ górski (ONW_9) oraz na obszarach ONW typ specyficzny strefa II, w których co najmniej 50% powierzchni użytków rolnych jest położonych powyżej 350 m n.p.m (część ONW_8).

Wykaz obszarów ONW zaliczonych do typu specyficznego strefy II, w których co najmniej 50% powierzchni użytków rolnych jest położonych powyżej 350 m n.p.m. określony został w Tabeli nr 2 w załączniku do rozporządzenia.

Szczegóły zostały opisane <TUTAJ>. Ścieżka postępowania w eWniosekPlus została opisana <TUTAJ>.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności ONW z uwzględnieniem zwierząt, będących w posiadaniu małżonka <POBIERZ>.

data publikacji 23.07.2019 r.