KOMUNIKATY

Deklaracja w zakresie płatności do bydła i płatności do krów

Szanowni Państwo!

Problem dotyczący automatycznego pobierania zwierząt został naprawiony.

Należy jednak pamiętać, że pomimo automatycznego pobrania zwierząt, na rolniku ciąży obowiązek sprawdzenia czy zwierzęta spełniają warunki do przyznania płatności przed dodaniem ich do wniosku.

data publikacji 20.03.2019 r.

Szanowni Państwo!

Stwierdzone zostały przypadki błędnego pobierania przez aplikację eWniosekPlus bydła i krów do płatności. Trwają prace nad naprawą problemu. Prosimy o szczególną uwagę podczas dodawania zwierząt do wniosku.

data publikacji 15.03.2019 r.

 

Upoważnienia nadane Doradcom na kampanię 2018

Szanowni Państwo!

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 20.02.2019 r. wszystkie upoważnienia nadane doradcom przed dniem 15 lutego 2019 r. zostały usunięte z aplikacji eWniosekPlus. W celu skorzystania z pomocy doradcy w kampanii 2019 należy nadać nowe upoważnienie. Upoważnienia nadane przed dniem 15 lutego 2019 r. nadal są aktywne. W celu odebrania upoważnienia / nadania nowego upoważnienia należy zalogować się do aplikacji eWniosekPlus i przejść do sekcji "Doradcy".

data publikacji 06.03.2019 r.

Szanowni Państwo!

Zgodnie z §4 pkt. 3 Regulaminu korzystania z pomocy doradcy przy wypełnianiu wniosku za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Agencji (aplikacja eWniosekPlus) „Dostęp, o którym mowa w pkt 2 obowiązuje na daną kampanię składania wniosków o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego i płatności obszarowych PROW, po zaakceptowaniu dokonanego przez Doradcę.” W związku z powyższym w momencie uruchomienia funkcjonalności składania wniosków w aplikacji eWniosekPlus na kampanię 2019 wszystkie upoważnienia nadane przed dniem 15 lutego 2019 r. zostaną usunięte.

data publikacji 20.02.2019 r.

Kwoty do logowania

Szanowni Państwo!

Od dnia 23 stycznia 2019 r. w trakcie tworzenia konta w aplikacji eWniosekPlus jak również podczas resetu hasła z wykorzystaniem opcji „Nie pamiętasz hasła?” w polu <Wypłacona kwota> należy wprowadzać ostatnią wypłaconą kwotę z roku 2018.

data publikacji 23.01.2019 r.

Szanowni Państwo!

W chwili obecnej w trakcie tworzenia konta w aplikacji eWniosekPlus jak również podczas resetu hasła z wykorzystaniem opcji „Nie pamiętasz hasła?” w polu <Wypłacona kwota> należy wprowadzać ostatnią wypłaconą kwotę z roku 2017.

data publikacji 07.01.2019 r.

Wnioski transferowe

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że od dnia 12.12.2018 r. w aplikacji eWniosekPlus uruchomiona została funkcjonalność umożliwiająca  złożenie wniosku o przyznanie płatności 15/20 (przekazanie gospodarstwa) dotyczącego płatności obszarowych i ONW.

Mając powyższe na uwadze przekazujemy do wiadomości oraz stosowania Instrukcję wypełniania wniosku w przypadku przekazania gospodarstwa w kampanii 2018 w aplikacji eWniosekPlus - otwórz

data publikacji 12.12.2018 r.