eWniosekPlus

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy,że aplikacja eWniosekPlus będzie poprawnie działała na przeglądarkach:
Firefox 53.x, Chrome 58.x, Opera 45.x lub w wersjach wyższych.

 

Szanowni Państwo!

W chwili obecnej w trakcie tworzenia konta w aplikacji eWniosekPlus jak również podczas resetu hasła z wykorzystaniem opcji „Nie pamiętasz hasła?” w polu <Wypłacona kwota> należy wprowadzać ostatnią wypłaconą kwotę z roku 2017.

data publikacji 07.01.2019 r.

 

Szanowni Państwo!

uprzejmie informujemy, że od dnia 12.12.2018 r. w aplikacji eWniosekPlus uruchomiona została funkcjonalność umożliwiająca  złożenie wniosku o przyznanie płatności 15/20 (przekazanie gospodarstwa) dotyczącego płatności obszarowych i ONW.

Mając powyższe na uwadze przekazujemy do wiadomości oraz stosowania Instrukcję wypełniania wniosku w przypadku przekazania gospodarstwa w kampanii 2018 w aplikacji eWniosekPlus - otwórz

data publikacji 12.12.2018 r.

 

 


Dostępność aplikacji eWniosekPlus

Poniedziałek - Piątek

Aplikacja dostępna całodobowo z wyłączeniem przerw serwisowych:
Wtorek       22:00 – 2:00
Czwartek   22:00 – 2:00
podczas których aplikacja będzie niedostępna.

Sobota

w godzinach 5:00 - 22:00

Niedziela

w godzinach 5:00 - 24:00

Powyższe przerwy mogą się przedłużyć w zależności od długości przerwy serwisowej które będzie się odbywać w danym dniu. O zmianach w dostępności eWnioskuPlus będziemy na bieżąco informować tak jak to się odbywało do tej pory.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI NA ROK 2018 W APLIKACJI eWniosekPlus - otwórz

 

Komunikaty o dostępności systemów teleinformatycznych ARiMR

Uwaga!!! - zanim wypełnisz wniosek

1. Przed każdorazowym rozpoczęciem pracy w aplikacji eWniosekPlus zalecane jest wyczyszczenie ostatniej historii w przeglądarce internetowej.

2. Przed wysłaniem Wniosku do ARiMR należy zweryfikować, czy wszystkie dane zostały uzupełnione, w szczególności czy wszystkie uprawy zostały narysowane oraz czy zaznaczono wnioskowane płatności.

3.Opcja <Wycofaj> dostępna dla wniosków wysłanych (zakładka WYSŁANE) służy do wycofania całego wniosku w przypadku, gdy rolnik nie zamierza ubiegać się o płatności w roku 2018. W przypadku konieczności zmiany lub poprawy danych w wysłanym wniosku należy przejść na zakładkę „Nowe” i wybrać „Wniosek o przyznanie płatności 2018”. Aplikacja umożliwi edycję danych we wniosku wysłanym do ARiMR. Po poprawieniu danych należy wysłać wniosek do ARiMR. Będzie on traktowany jako zmiana do wniosku/wycofanie części wniosku w zależności od zmian wprowadzonych w stosunku do pierwotnego wniosku.

 

Uwaga! nastąpiła zmiana identyfikatorów działek referencyjnych (gmin i obrębów w nr TERYT) - dowiedz się więcej

 

Szanowni Państwo!

W przypadku, gdy w momencie wysłania wniosku do ARiMR aplikacja eWniosekPlus generuje komunikat, że wniosku nie udało się wysłać, przed ponowną próbą wysłania wniosku zalecamy weryfikację w zakładce WYSŁANE, czy wniosek został wysłany oraz czy dane w wysłanym wniosku są zgodne z deklaracją rolnika.

Szanowni Państwo!

W części wniosków wysłanych w aplikacji eWniosekPlus stwierdzono przypadki deklarowania działek referencyjnych, na których nie została narysowana żadna uprawa lub narysowana uprawa nie została zgłoszona do żadnej płatności, co będzie skutkowało brakiem przyznania płatności. Zachęcamy do zweryfikowania danych w eWniosekPlus w terminie, który umożliwi Państwu wprowadzenie ewentualnych zmian w przesłanym wniosku.

Szanowni Państwo!

W dniu 08-06-2018 r. stwierdzony został błąd w aplikacji eWniosekPlus. Błąd polega na tym, iż w przeglądzie WYSŁANEGO WNIOSKU w sekcji Zazielenienie zawsze prezentowana jest wartość gruntów ornych równa 0,00ha, nie są prezentowane dane na temat kontroli w zakresie dywersyfikacji upraw i EFA, nie jest również widoczna sekcja z zadeklarowanymi wcześniej EFA. Dodatkowo w ramach wydruku wysłanego wniosku nie są generowane załączniki graficzne.

Uwaga! Błąd dotyczy jedynie wyświetlania danych w przeglądzie WYSŁANEGO WNIOSKU w aplikacji eWniosekPlus, nie powoduje zmiany danych w wysłanych do ARiMR wnioskach. Zadeklarowane EFA są widoczne na wydruku wysłanego wniosku. Przywrócenie poprawnego działania aplikacji powinno nastąpić w dniu 11-06-2018 r.

W dniu 10 czerwca 2018 r. problem został naprawiony.

 

Problemy i błędy dotyczące eWniosekPlus prosimy zgłaszać przez portal:

POMOC.ARIMR.GOV.PL

 

Komunikaty o dostępności systemów teleinformatycznych ARiMR

Pomoc

 

Konfiguracja stacji klienckiej umożliwiająca korzystanie z aplikacji eWniosekPlus