Pobierz / Wyślij wniosek

Ogłoszone lub trwające nabory wniosków:

Pomoc dla posiadaczy chryzantem

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020:

Działanie M21 - Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19

Poddziałanie 1.1 Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności

Poddziałanie 2.1 Wsparcie korzystania z usług doradczych

Poddziałanie: 2.3 Wsparcie na szkolenia doradców do 16 listopada 2020 r.

Poddziałanie 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych - obszar D

Poddziałanie 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych –  w obszarze nawadniania w gospodarstwie

Poddziałanie 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

Poddziałanie  5.1  Inwestycje  zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej - nabór od 31 grudnia do 28 lutego 2021 r.

Poddziałanie 5.2 Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Poddziałanie 6.1 Premie dla młodych rolników

Poddziałanie 6.2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich dotyczący obszarów wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby Afrykańskiego pomoru świń (ASF)

Poddziałanie 6.2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich (nie ASF)

Poddziałanie 6.3 Restrukturyzacja małych gospodarstw

Poddziałanie 6.3: Restrukturyzacja małych gospodarstw na obszarach objętych ASF

Poddziałanie 6.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej

Poddziałanie 6.5 Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi

Pomoc techniczna PROW 2014-2020 - nabór ciągły od 31 stycznia 2017 r.

Poddziałanie 8.5 Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER:

Inne formy pomocy:

Dokumenty niezbędne do rejestracji Koła Gospodyń Wiejskich

Dokumenty niezbędne do przyznania pomocy Kołom Gospodyń Wiejskich

Inne wnioski:

Wniosek o uprawnienia do systemu dla podmiotów współpracujących z ARiMR (PIW, GIW,URZĘDY itp.)

Wszystkie wnioski
Dodatkowe dokumenty pomocne przy ubieganiu się o wsparcie rozdzielane przez ARiMR w latach 2014 - 2020