Pobierz / Wyślij wniosek

Ogłoszone lub trwające nabory wniosków:

Pomoc dla producentów tytoniu lub trzody chlewnej, którzy nie otrzymali zapłaty z powodu upadłości podmiotu skupującego - wnioski można składać od 14 do 25 stycznia 2019 r.:
Wniosek o udzielenie pomocy finansowej producentom tytoniu - otwórz
Wniosek o udzielenie pomocy finansowej producentom trzody chlewnej - otwórz

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany - wnioski można składać od 15 stycznia

Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" - nabór wniosków od 31 stycznia do 1 marca 2019 r.

Poddziałanie 4.1.2 Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych - Nabór od 28.12.2018 r. do 25.02.2019 r.

Dokumenty niezbędne do rejestracji Koła Gospodyń Wiejskich  

Dokumenty niezbędne do przyznania pomocy Kołom Gospodyń Wiejskich

Działanie 16 Współpraca - nabór wniosków o przyznanie pomocy od 16 listopada 2018 r. do 14 stycznia 2019 r.

Pomoc techniczna PROW 2014-2020 - nabór ciągły od 31 stycznia 2017 r.

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - Poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - Poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW 2014 - 2020

Wszystkie wnioski
System teleinformatyczny ARiMR - wniosek przez Internet
Dodatkowe dokumenty pomocne przy ubieganiu się o wsparcie rozdzielane przez ARiMR w latach 2014 - 2020