Pobierz / Wyślij wniosek

Ogłoszone lub trwające nabory wniosków:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020:


Poddziałanie 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych - obszar D - nabór 31 marca do 30 czerwca 2020 r.

Poddziałanie 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych –  w obszarze nawadniania w gospodarstwie - nabór 21 lutego do 20 lipca 2020 r.

Poddziałanie 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój - wnioski o przyznanie pomocy można składać od 27 lutego 2020 r. do 27 marca 2020 r.

Poddziałanie  5.1  Inwestycje  zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej - nabór 17 kwietnia do 17 czerwca 2020 r.

Poddziałanie 5.2 Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej – nabór 7 maja do 31 sierpnia 2020 r.

Poddziałanie 6.1 Premie dla młodych rolników – nabór 3 czerwca do 1 sierpnia 2020 r.

Poddziałanie 6.2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich dotyczący obszarów wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby Afrykańskiego pomoru świń (ASF) - nabór wniosków 28 lutego - 28 marca 2020 r.

Poddziałanie 6.3 Restrukturyzacja małych gospodarstw - nabór 31 marca - 30 czerwca 2020 r.

Poddziałanie 6.3: Restrukturyzacja małych gospodarstw na obszarach objętych ASF - nabór wniosków 28 lutego – 28 marca 2020 r.

Pomoc techniczna PROW 2014-2020 - nabór ciągły od 31 stycznia 2017 r.

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER:

Inne formy pomocy:

Dokumenty niezbędne do rejestracji Koła Gospodyń Wiejskich

Dokumenty niezbędne do przyznania pomocy Kołom Gospodyń Wiejskich

Inne wnioski:

Wniosek o uprawnienia do systemu dla podmiotów współpracujących z ARiMR (PIW, GIW,URZĘDY itp.)

Wszystkie wnioski
Dodatkowe dokumenty pomocne przy ubieganiu się o wsparcie rozdzielane przez ARiMR w latach 2014 - 2020