Pobierz / Wyślij wniosek

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020:

Poddziałanie 1.1 Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności

Poddziałanie 2.1 Wsparcie korzystania z usług doradczych

Poddziałanie: 2.3 Wsparcie na szkolenia doradców

Poddziałanie 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych - obszar D

Poddziałanie 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych –  w obszarze nawadniania w gospodarstwie

Poddziałanie 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

Poddziałanie  5.1  Inwestycje  zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej

Poddziałanie 5.2 Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej - nabór od 11 marca do 31 grudnia 2021 r.

Poddziałanie 6.1 Premie dla młodych rolników - nabór wniosków: 31 marca - 29 maja 2021 r.

Poddziałanie 6.2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich dotyczący obszarów wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby Afrykańskiego pomoru świń (ASF)

Poddziałanie 6.2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich (nie ASF)

Poddziałanie 6.3 Restrukturyzacja małych gospodarstw - nabór 31 marca do 29 maja 2021 r.

Poddziałanie 6.3: Restrukturyzacja małych gospodarstw na obszarach objętych ASF

Poddziałanie 6.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej

Poddziałanie 6.5 Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi

Pomoc techniczna PROW 2014-2020 - nabór ciągły od 31 stycznia 2017 r.

Poddziałanie 8.5 Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska

Działanie 9 Tworzenie grup producentów i organizacji producentów - nabór wniosków od 15 kwietnia do 31 maja 2021 r.

Działanie 16 Współpraca  TWORZENIE KRÓTKICH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW - nabór od 29 marca do 12 maja 2021 r.

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER:

Działanie M21 - Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19

Inne formy pomocy:

Dokumenty niezbędne do rejestracji Koła Gospodyń Wiejskich

Dokumenty niezbędne do przyznania pomocy Kołom Gospodyń Wiejskich

Inne wnioski:

Wniosek o uprawnienia do systemu dla podmiotów współpracujących z ARiMR (PIW, GIW,URZĘDY itp.)

Wszystkie wnioski
Dodatkowe dokumenty pomocne przy ubieganiu się o wsparcie rozdzielane przez ARiMR w latach 2014 - 2020