Pobierz / Wyślij wniosek

Ogłoszone lub trwające nabory wniosków:

Pomoc suszowa: termin naboru wniosków 3 października - 15 listopada 2019 r.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020:

Poddziałanie 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój - rolniczy handel detaliczny: wnioski można składać od 21 listopada do 20 grudnia 2019 r.

Poddziałanie 5.1 Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej - wnioski można składać w terminie:
28 października - 22 listopada 2019 r.

Poddziałanie 6.4 Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych: nabór wniosków od 7 października do 20 listopada 2019 r.

Działanie 9 Wsparcie na tworzenie grup i organizacji producentów - wnioski można składać od 28 października do 13 grudnia 2019 r.

Poddziałanie 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych - obszar nawadniania w gospodarstwie - wnioski można składać od 25 września do 22 listopada 2019 r.

Poddziałanie 6.5 Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi - nabór wniosków od 30 września do 29 października 2019 r.

Poddziałanie 6.2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej (nie ASF) - nabór od 30 września do 29 października 2019 r.

Poddziałanie 5.2 Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej - wnioski można składać od 27 sierpnia do 31 grudnia 2019 r.

Pomoc techniczna PROW 2014-2020 - nabór ciągły od 31 stycznia 2017 r.

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER:

Inne formy pomocy:

Dokumenty niezbędne do rejestracji Koła Gospodyń Wiejskich

Dokumenty niezbędne do przyznania pomocy Kołom Gospodyń Wiejskich

Inne wnioski:

Wniosek o uprawnienia do systemu dla podmiotów współpracujących z ARiMR (PIW, GIW,URZĘDY itp.)

 

 

Wszystkie wnioski
Dodatkowe dokumenty pomocne przy ubieganiu się o wsparcie rozdzielane przez ARiMR w latach 2014 - 2020