Pobierz / Wyślij wniosek

Ogłoszone lub trwające nabory wniosków:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020:

Poddziałanie 4.1.2 Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych - wnioski o przyznanie pomocy można składać od 30 grudnia 2019 r. do 28 stycznia 2020 r.

Poddziałanie 4.1.1 Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 - wnioski można składać od 29 listopada do 28 grudnia 2019 r.

Poddziałanie 2.3 Wsparcie na szkolenia doradców - oferty można składać do 17 grudnia 2019 r. do godz. 11

Poddziałanie 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym - termin składania wniosków od 29 listopada 2019 r. do 27 stycznia 2020 r. Wnioski należy składać w Centrali Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Poddziałanie 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój - rolniczy handel detaliczny: wnioski można składać od 21 listopada do 20 grudnia 2019 r.

Działanie 9 Wsparcie na tworzenie grup i organizacji producentów - wnioski można składać od 28 października do 13 grudnia 2019 r.

Poddziałanie 5.2 Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej - wnioski można składać od 27 sierpnia do 31 grudnia 2019 r.

Pomoc techniczna PROW 2014-2020 - nabór ciągły od 31 stycznia 2017 r.

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER:

Inne formy pomocy:

Dokumenty niezbędne do rejestracji Koła Gospodyń Wiejskich

Dokumenty niezbędne do przyznania pomocy Kołom Gospodyń Wiejskich

Inne wnioski:

Wniosek o uprawnienia do systemu dla podmiotów współpracujących z ARiMR (PIW, GIW,URZĘDY itp.)

 

 

Wszystkie wnioski
Dodatkowe dokumenty pomocne przy ubieganiu się o wsparcie rozdzielane przez ARiMR w latach 2014 - 2020