Listy archiwalne Kujawsko-Pomorski OR

Archiwalne listy określające kolejność przysługiwania pomocy dla wniosków złożonych od 26 września do 7 października 2011 r. w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" finansowanego z PROW 2007 - 2013.