Kolejność przysługiwania pomocy dla wniosków złożonych w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" PROW 2007-2013 w naborze trwającym od 15 do 26 kwietnia 2013 r.  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Kolejność przysługiwania pomocy dla wniosków złożonych w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" PROW 2007-2013 w naborze trwającym od 15 do 26 kwietnia 2013 r.

Województwo:

dolnośląskie:

kujawsko-pomorskie:

lubelskie:

lubuskie:

łódzkie:

małopolskie:

mazowieckie:

opolskie:

podkarpackie:

podlaskie:

pomorskie:

śląskie:

świętokrzyskie:

warmińsko-mazurskie:

zachodniopomorskie:

Departament Działań  Inwestycyjnych  ARiMR

Prezes ARiMR
Andrzej Gross

Zobacz kolejność przysługiwania pomocy dla wniosków złożonych w ramach działania 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" PROW 2007 - 2013 w okresie składania wniosków 26 września - 7 października 2011 r.