Ogólnopolska lista określająca kolejność przysługiwania pomocy wnioskodawcom działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych" PROW 2007-2013, którzy ubiegali się o wsparcie w naborach przeprowadzonych w latach 2011 - 2013  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Ogólnopolska lista określająca kolejność przysługiwania pomocy wnioskodawcom działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych" PROW 2007-2013, którzy ubiegali się o wsparcie w naborach przeprowadzonych w latach 2011 - 2013

Kolejność przysługiwania pomocy dla wnioskodawców, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych" PROW 2007-2013 w naborach przeprowadzonych w 2011 r. lub 2012 r. lub 2013 r. zawierające zapotrzebowanie na środki przekraczające wysokość limitu wojewódzkiego na dzień 23.07.2014 r. i którzy dokonali aktualizacji danych zawartych w złożonych wnioskach o przyznanie pomocy.

W dniu 23.07.2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków PROW na lata 2007-2013 (Dz. U. 2014 r., poz. 904), a 04.09.2014 r. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. z 2014 r., poz. 1137).

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków PROW na lata 2007-2013 uchyla wysokość limitów środków w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych w podziale na województwa. Natomiast rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 określa, iż wnioskodawcom, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych" PROW 2007-2013 w ramach naborów przeprowadzonych w 2011 r. lub 2012 r. lub 2013 r. zawierające zapotrzebowanie na środki przekraczające wysokość limitu wojewódzkiego na dzień 23.07.2014 r. i którym nie odmówiono przyznania pomocy przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego tj. 04.09.2014 r., pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez Agencję dla całego kraju.

Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2014 r., w celu ustalenia ogólnopolskiej listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy dla ww. wniosków oraz dalszego ich rozpatrzenia, niezbędne było zaktualizowanie danych w nich zawartych w terminie wskazanym w ogłoszeniu Prezesa ARiMR, tj. w terminie od 5 września do 3 listopada 2014 r.

W celu aktualizacji danych, niezbędne było złożenie wypełnionego i podpisanego Formularza aktualizacyjnego, w tym w zakresie danych dotyczących ustalenia wielkości ekonomicznej gospodarstwa.

Jeżeli Formularz aktualizacyjny nie został złożony w terminie wskazanym w ogłoszeniu Prezesa ARiMR, lub wnioskodawca nie dokonał aktualizacji danych dotyczących ustalenia wielkości ekonomicznej gospodarstwa w tym terminie, Agencja nie uwzględniła danego wniosku na ogólnopolskiej liście informującej o kolejności przysługiwania pomocy i odmówi przyznania pomocy.

Kolejność przysługiwania pomocy została ustalona w oparciu o kryteria określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 [Dz.U. z 2014 r., poz. 298, z późn. zm].

Pomoc na realizację operacji objętych przedmiotowymi wnioskami będzie mogła być przyznana pod warunkiem pozytywnej ich weryfikacji. Ponadto, na liście ustalającej kolejność przysługiwania pomocy zaznaczono kolorem zielonym wnioski o przyznanie pomocy, których zapotrzebowanie nie przekracza wysokości dostępnych środków finansowych przewidzianych na realizację operacji w ramach przedmiotowego działania.

W przypadku pozostałych wnioskodawców, znajdujących się na "białej części" listy, pomoc na realizację operacji będzie mogła być przyznana pod warunkiem, że wnioski te zostaną pozytywnie zweryfikowane oraz operacje zajmujące wyższą pozycję na liście rankingowej nie wyczerpią dostępnego limitu finansowego.

Liczba wniosków objętych wsparciem jest zmienna. Zmiany w liczbie wniosków, które są objęte finansowaniem (wnioski zaznaczone kolorem zielonym), wynikają z konieczności aktualizacji wysokości środków pozostałych do zakontraktowania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi MRiRW stosowany jest zmienny kurs euro. Na skutek aktualizacji kursu euro, kwota środków dostępnych na zawieranie umów może ulec zmniejszeniu, bądź zwiększeniu, co wpływa na liczbę wniosków objętych finansowaniem. Z tego też względu (wahania kursowe) bieżąca liczba wniosków znajdujących się na "zielonych polach" listy, pomijając naturalną zmianę kolejności i liczby wniosków na liście, wynikającą z postępującego procesu ich obsługi, ulega zmianom – umocnienie się złotego w stosunku do euro skutkuje zmniejszeniem liczby wniosków na "zielonych polach", osłabienie natomiast powoduje zwiększenie liczby tychże wniosków.

W celu odnalezienia konkretnego Wnioskodawcy na liście ustalającej kolejność przysługiwania pomocy finansowej na operacje w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych", prosimy o wykonanie poniższych czynności:

  • otworzenie listy zawierającej informację o kolejności przysługiwania pomocy,
  • jednoczesne wciśnięcie na klawiaturze komputera przycisków Ctrl oraz F (Ctrl + F),
  • po pojawieniu się aktywnego okienka, wpisanie nazwy Wnioskodawcy,
  • po wciśnięciu klawisza ENTER wyświetlona zostanie nazwa Wnioskodawcy oraz numer określający miejsce na liście odzwierciedlającej kolejność rozpatrywania wniosku i przysługiwania pomocy.

Departament Działań  Inwestycyjnych  ARiMR
Prezes ARiMR Andrzej Gross

Lista ogólnopolska otwórz - 30 czerwca 2015 r.

Lista ogólnopolska otwórz - 26 czerwca 2015 r.

Lista ogólnopolska otwórz - 19 czerwca 2015 r.

Lista ogólnopolska otwórz - 12 czerwca 2015 r.

Lista ogólnopolska otwórz - 5 czerwca 2015 r.

Lista ogólnopolska otwórz - 1 czerwca 2015 r.

Lista ogólnopolska otwórz - 22 maja 2015 r.

Lista ogólnopolska otwórz - 15 maja 2015 r.

Lista ogólnopolska otwórz - 8 maja 2015 r.

Lista ogólnopolska otwórz - 30 kwietnia 2015 r.

Lista ogólnopolska otwórz - 24 kwietnia 2015 r.

Lista ogólnopolska otwórz - 17 kwietnia 2015 r.

Lista ogólnopolska otwórz - 10 kwietnia 2015 r.

Lista ogólnopolska otwórz - 3 kwietnia 2015 r.

Lista ogólnopolska otwórz - 27 marca 2015 r.

Lista ogólnopolska otwórz - 20 marca 2015 r.

Lista ogólnopolska otwórz - 17 marca 2015 r.

Lista ogólnopolska otwórz - 6 marca 2015 r.

Lista ogólnopolska otwórz - 26 lutego 2015 r.

Lista ogólnopolska otwórz - 16 lutego 2015 r.

Lista ogólnopolska otwórz - 6 lutego 2015 r.

Lista ogólnopolska otwórz - 29 stycznia 2015 r.

Lista ogólnopolska otwórz - 19 stycznia 2015 r.

Lista ogólnopolska otwórz - 9 stycznia 2015 r.

Lista ogólnopolska otwórz - 31 grudnia 2014 r.

Lista ogólnopolska otwórz - 22 grudnia 2014 r.

Lista ogólnopolska otwórz - 11 grudnia 2014 r.

Lista ogólnopolska otwórz - 1 grudnia 2014 r.

Lista ogólnopolska otwórz - 21 listopada 2014 r.

Lista ogólnopolska otwórz - 12 listopada 2014 r.