Archiwalne listy - MGR Podkarpackie 2012

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła od 2 października do 29 października 2012r. nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania "Modernizacja gospodarstw rolnych", na operacje realizowane w województwie podkarpackim. Poniżej znajdują się archiwalne listy określające kolejność przysługiwania wsprcia w tym naborze.

Otwórz listę - 22 lipca 2014

Otwórz listę - 18 lipca 2014

Otwórz listę - 10 lipca 2014

Otwórz listę - 30 czerwca 2014

Otwórz listę - 20 czerwca 2014

Otwórz listę - 12 czerwca 2014

Otwórz listę - 2 czerwca 2014

Otwórz listę - 23 maja 2014

Otwórz listę - 15 maja 2014

Otwórz listę - 5 maja 2014

Otwórz listę - 25 kwietnia 2014

Otwórz listę - 17 kwietnia 2014

Otwórz listę - 7 kwietnia 2014

Otwórz listę - 28 marca 2014

Otwórz listę - 20 marca 2014

Otwórz listę - 10 marca 2014

Otwórz listę - 28 lutego 2014

Otwórz listę - 20 lutego 2014

Otwórz listę - 10 lutego 2014

Otwórz listę - 31 stycznia 2014

Otwórz listę - 23 stycznia 2014

Otwórz listę - 13 stycznia 2014

Otwórz listę - 3 stycznia 2014

Otwórz listę - 24 grudnia 2013

Otwórz listę - 16 grudnia 2013

Otwórz listę - 28 listopada 2013 

Otwórz listę - 18 listopada 2013

Otwórz listę - 8 listopada 2013

Otwórz listę - 31 października 2013

Otwórz listę - 25 października 2013

Otwórz listę - 17 października 2013

Otwórz listę - 7 października 2013

Otwórz listę - 27 września 2013

Otwórz listę - 19 września 2013

Otwórz listę - 9 września 2013

Otwórz listę - 30 sierpnia 2013

Otwórz listę - 22 sierpnia 2013

Otwórz listę - 12 sierpnia 2013

Otwórz listę - 2 sierpnia 2013

Otwórz listę - 25 lipca 2013

Otwórz listę - 15 lipca 2013

Otwórz listę - 5 lipca 2013

Otwórz listę - 27 czerwca 2013

Otwórz listę - 17 czerwca 2013

Otwórz listę - 7 czerwca 2013

Otwórz listę - 29 maja 2013

Otwórz listę - 20 maja 2013

Otwórz listę - 10 maja 2013

Otwórz listę - 30 kwietnia 2013

Otwórz listę - 25 kwietnia 2013

Otwórz listę - 15 kwietnia 2013

Otwórz listę - 5 kwietnia 2013

Otwórz listę - 28 marca 2013

Otwórz listę - 18 marca 2013

Otwórz listę - 8 marca 2013

Otwórz listę - 28 lutego 2013

Otwórz listę - 18 lutego 2013

Otwórz listę - 11 lutego 2013

Otwórz listę - 8 lutego 2013

Otwórz listę - 31 stycznia 2013

Otwórz listę - 21 stycznia 2013

Otwórz listę - 11 stycznia 2013

Otwórz listę - 3 stycznia 2013

Otwórz listę - 24 grudnia 2012

Otwórz listę - 14 grudnia 2012

Otwórz listę - 4 grudnia 2012

Otwórz listę - 6 grudnia 2013