Archiwum - Wielkopolski OR - kolejność przysługiwania pomocy dla Wnioskodawców ubiegających się o pomoc w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" PROW 2007-2013 w naborze wniosków trwającym od 27 marca do 23 kwietnia 2013 r.