Polish Food

"Polish Food" to anglojęzyczny kwartalnik wydawany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przy współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jest on dystrybuowany za pośrednictwem polskich placówek dyplomatycznych.

"Polish Food" is official quarterly of the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture edited in cooperation with the Ministry of Agriculture and Rural Development. Appears every three months in English.

Office: Polish Food, ARMA, Wspólna 30 Street, 00-930 Warsaw, Poland; phone: +48 22 623 20 68, 623 11 75, fax: +48 22 623 15 00.

Polish Food 2020/2021

Polish Food 2019/2020

Polish Food - spring 2019
Polish Food - wiosna 2019
Polish Food - summer 2019
Polish Food - summer 2019
Polish Food - jesień 2019
Polish Food - jesień 2019
Polish Food - zima 2019/2020
Polish Food - zima 2019/2020

 

Archiwalne numery "Polish Food"