Przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych

Limit środków na to działanie wynosi ok. 50 mln zł. Pomoc finansowa udzielana jest w formie grantów inwestycyjnych, na zasadzie refundacji 100% poniesionych kosztów, uznawanych za koszty kwalifikowane.

Nabór "Wniosków o dofinansowanie realizacji projektu" jest wstrzymany ze względu na wyczerpanie dostępnego limitu środków, przeznaczonych na to działanie.

W ramach działania wspierane są projekty związane z:

 • przygotowaniem leśnego materiału rozmnożeniowego na potrzeby odbudowy uszkodzonych lasów,

 • uporządkowaniem uszkodzonej powierzchni leśnej,

 • odnowieniem lasu wraz z pielęgnacją i ochroną założonych upraw,

 • pielęgnacją i ochroną uszkodzonych drzewostanów oraz cennych obiektów przyrodniczych,

 • udostępnianiem terenów leśnych dla wypełniania funkcji społecznych lasu,

 • wzmocnieniem systemu ochrony przeciwpożarowej.

Kto może uzyskać pomoc ?

Nadleśnictwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (PGL) oraz właściciele, dzierżawcy lub użytkownicy wieczyści lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, z wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego, którzy zgłoszą należące do nich tereny leśne do objęcia działaniami w zakresie ich odnowy, w ramach kompleksowego projektu realizowanego przez dane nadleśnictwo.

Realizacja Działania w zakresie odbudowy zniszczonego potencjału leśnego oraz wprowadzania odpowiednich instrumentów zapobiegawczych obejmuje obszary leśne uszkodzone w wyniku:

 • huraganu w dniu 4 lipca 2002 r. na obszarze Nadleśnictw:

  • Borki, Drygały, Czerwony Dwór, Giżycko, Nowogród, Pisz, Ostrołęka, Myszyniec, Rudka (grupa A),
  • Maskulińskie, Gołdap, Olecko, Spychowo, Strzałowo i Mrągowo - obręb Mrągowo - w częściach sąsiadujących z obszarami zniszczonymi przez katastrofę i funkcjonalnie z nimi powiązanymi (grupa B);

 • powodzi w lipcu 2004 r. na obszarze Nadleśnictw:

  • Stuposiany, Rymanów, Wetlina, Krasiczyn, Brzegi Dolne, Kańczuga, Bircza, Baligród, Brzozów (grupa A);

 • huraganów w latach 2003-2004 na obszarze Nadleśnictw:

  • Krzeszowice, Myślenice, Nowy Targ, Ujsoły, Węgierska Górka, Wisła, Jeleśnia, Kobiór, Zawadzkie, Chrzanów, Lubliniec, Koszęcin, Gubin, Brzózka i Nowa Sól (grupa A),
  • Bielsko, Ustroń, Rudy Raciborskie, Rybnik, Brynek i Katowice (grupa B).

Zobacz również:

 1. Więcej o kryteriach dostępu
 2. Refundacji podlegają
 3. Wzór wniosku oraz instrukcja wypełnienia
 4. Zatwierdzenie i realizacja projektu
 5. Cele działania
 6. Podstawy prawne
 7. Dane liczbowe

Zobacz również: