Archiwum cen gruntów

grunty dobre = grunty klas I, II, IIIa

grunty średnie = grunty klas IIIb, IV

grunty słabe = grunty klas V, VI

Średnie ceny gruntów w obrocie prywatnym dla poszczególnych województw w I kwartale 2006 r., wg danych GUS (obowiązują dla Działania "Inwestycje w gospodarstwach rolnych" od 1 lipca 2006 r. do dnia udostępnienia przez ARiMR danych za kolejny kwartał).

L.p Województwo

Ceny gruntów w złotych za hektar

Grunty ogółem Grunty dobre Grunty średnie Grunty słabe
1

dolnośląskie

7 340

9 891

7 460

4 675

2

kujawsko-pomorskie

13 684

17 118

14 056

10 076

3

lubelskie

6 978

9 524

7 107

4 950

4

lubuskie

4 452

5 552

4 841

3 272

5

łódzkie

9 645

13 274

10 432

7 062

6

małopolskie

8 939

11 033

8 821

6 504

7

mazowieckie

9 895

13 984

10 574

7 104

8

opolskie

7 512

9 558

7 935

5 452

9

podkarpackie

4 430

5 394

4 410

3 342

10

podlaskie

10 412

14 176

11 392

8 148

11

pomorskie

8 865

12 152

9 036

7 072

12

śląskie

8 630

11 374

8 929

6 580

13

świętokrzyskie

6 246

8 441

6 402

4 225

14

warmińsko-mazurskie

6 771

9 108

7 026

5 694

15

wielkopolskie

15 319

21 015

16 400

10 310

16

zachodniopomorskie

5 978

8 046

6 217

4 463Polska

8 953

11 790

9 357

6 576

 Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym dla poszczególnych województw w IV kwartale 2005 roku wg danych GUS (obowiązują od 1 marca 2006 r. do dnia udostępnienia przez ARiMR danych za kolejny kwartał).

L.p Województwo Centy gruntów w złotych za hektar
Grunty ogółem Grunty dobre Grunty średnie Grunty słabe
1 dolnośląskie 7 255 9 528 7 366 4 621
2 kujawsko-pomorskie 12 442 16 005 13 031 8 873
3 lubelskie 6 561 8 986 6 718 4 576
4 lubuskie 4 332 5 753 4 569 3 004
5 łódzkie 9 336 12 859 10 351 6 806
6 małopolskie 8 246 10 024 8 243 6 081
7 mazowieckie 9 423 12 740 10 454 6 578
8 opolskie 7 133 9 397 7 628 5 213
9 podkarpackie 4 304 5 350 4 317 2 870
10 podlaskie 9 728 13 894 10 824 7 222
11 pomorskie 9 339 11 414 9 740 7 478
12 śląskie 8 369 10 711 8 449 6 414
13 świętokrzyskie 5 669 7 684 5 683 3 743
14 warmińsko-mazurskie 5 853 7 640 6 300 4 853
15 wielkopolskie 13 794 19 054 14 501 9 385
16 zachodniopomorskie 5 189 6 771 5 486 3 726
  Polska 8 340 10 897 8 794 6 054

Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym dla poszczególnych województw w III kwartale 2005 roku wg danych GUS (obowiązują od 1 stycznia 2006 roku do dnia udostępnienia przez ARiMR danych za kolejny kwartał)

Lp. Województwo Ceny gruntów w złotych za hektar
Grunty ogółem Grunty dobre Grunty średnie Grunty słabe
1 dolnośląskie 6 804 8 905 6 915 4 534
2 kujawsko-pomorskie 12 089 15 642 12 659 8 447
3 lubelskie 6 434 8 764 6 628 4 372
4 lubuskie 4 135 5 604 4 435 2 836
5 łódzkie 9 050 12 304 9 860 6 315
6 małopolskie 8 017 9 771 7 964 6 140
7 mazowieckie 9 054 12 225 10 087 6 218
8 opolskie 6 904 9 149 7 336 5 081
9 podkarpackie 4 148 5 343 4 117 2 792
10 podlaskie 9 502 13 525 10 464 7 058
11 pomorskie 9 383 11 416 9 546 7 712
12 śląskie 7 476 9 538 7 968 5 286
13 świętokrzyskie 5 627 7 718 5 618 3 748
14 warmińsko-mazurskie 5 809 7 874 6 217 4 703
15 wielkopolskie 13 305 18 615 13 896 8 952
16 zachodniopomorskie 4 964 6 763 5 206 3 463
  Polska 8 139 10 779 8 545 5 837

Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym dla poszczególnych województw w II kwartale 2005 roku wg danych GUS (obowiązują od 1 listopada 2005 roku do dnia udostępnienia przez ARiMR danych za kolejny kwartał)

Lp. Województwo Ceny gruntów w złotych za hektar
Grunty ogółem Grunty dobre Grunty średnie Grunty słabe
1 dolnośląskie 7 130 9 481 6 933 4 712
2 kujawsko-pomorskie 12 032 15 343 12 357 8 463
3 lubelskie 6 116 8 418 6 087 3 736
4 lubuskie 4 564 6 108 4 809 3 392
5 łódzkie 8 778 12 192 9 266 5 551
6 małopolskie 9 724 12 335 8 921 7 521
7 mazowieckie 10 728 17 448 11 086 6 804
8 opolskie 7 189 9 681 7 046 4 563
9 podkarpackie 4 570 5 304 4 728 3 318
10 podlaskie 8 896 10 788 10 269 6 523
11 pomorskie 8 489 11 099 8 986 6 219
12 śląskie 9 332 13 314 9 394 7 380
13 świętokrzyskie 7 185 11 533 6 160 3 570
14 warmińsko-mazurskie 5 445 7 123 5 712 4 488
15 wielkopolskie 12 597 17 925 13 163 8 131
16 zachodniopomorskie 5 239 6 941 5 410 3 812
  Polska 8403 11591 8608 5732