Wspieranie grup producentów rolnych

Wspieranie grup producentów rolnych ma na celu podniesienie dochodów rolników przez zmniejszenie kosztów produkcji, poprawę jej jakości, wykształcenie wspólnego systemu sprzedaży produktów, ustalenie wspólnych zasad informowania o produkcji ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów i dostępności produktów.

Cele te mogą zostać zrealizowane np.: poprzez wypracowanie przez grupy producentów rolnych systemu wspólnego przygotowywania towaru do sprzedaży m.in.: sortowanie, konfekcjonowanie, oznakowanie, transport do odbiorcy i poprzez wspólny zbyt. Możliwość uzyskania dofinansowania powinna zachęcać rolników do organizowania się w grupy. Jest to istotne ze względu na duże rozdrobnienie polskiego rolnictwa przy wciąż stosunkowo niskiej specjalizacji produkcji. Średnie polskie gospodarstwo o powierzchni ok. 8 ha, nie jest w stanie wyprodukować dużej partii jednolitego towaru, którą można samodzielnie zaoferować eksporterom, odbiorcom hurtowym bądź sieciom handlowym.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej na wspieranie grup producentów rolnych można składać w oddziałach regionalnych ARiMR przez cały rok.

Warunki uzyskania wsparcia

Pomoc przyznawana jest na pokrycie kosztów zakładania i funkcjonowania grup producentów rolnych, w ciągu pierwszych pięciu lat ich istnienia. Mogą się o nią ubiegać grupy, które zostały wpisane do rejestru grup prowadzonego przez marszałka województwa właściwego dla miejsca siedziby grupy w okresie od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2006 r.

Pomoc finansową mogą uzyskać grupy producentów rolnych, utworzone w następujących sektorach:

 • konie żywe, mięso końskie;
 • żywiec wołowy, mięso wołowe;
 • trzoda chlewna żywa, mięso wieprzowe;
 • owce i kozy żywe, mięso baranie i kozie;
 • drób żywy, mięso i jadalne podroby drobiowe;
 • króliki żywe, mięso i jadalne podroby królicze;
 • nutrie żywe, mięso jadalne i podroby, skóry surowe;
 • szynszyle żywe, skóry surowe;
 • lisy pospolite i polarne, norki, tchórze, jenoty żywe, skóry surowe;
 • jaja ptasie;
 • mleko krowie, owcze lub kozie;
 • miód naturalny i inne produkty pszczelarskie;
 • kwiaty świeże ? cięte i doniczkowe;
 • ziemniaki;
 • ziarno zbóż;
 • nasiona roślin oleistych;
 • ziarno zbóż i nasiona roślin oleistych;
 • rośliny przeznaczone do produkcji zielarskiej i farmaceutycznej;
 • ozdobne rośliny ogrodnicze, szkółkarstwo roślin ? sadowniczych i ozdobnych;
 • buraki cukrowe;
 • len i konopie uprawiane na włókno;
 • szyszki chmielowe;
 • liście tytoniu suszone;
 • materiał siewny i sadzeniaki;
 • produkty roślinne do wykorzystania technicznego lub pozyskiwania energii;
 • produkty rolnictwa ekologicznego;
 • produkty regionalne.

Zobacz również:

 1. Więcej o grupie producentów

 2. Wielkość pomocy

 3. Składanie wniosków i udzielanie pomocy

 4. Formularze i instrukcje

 5. Akty prawne

 6. Pytania i odpowiedzi

Zobacz również