Rośliny objęte płatnościami uzupełniającymi

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 marca 2006 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnościami uzupełniającymi w 2006 r. płatności uzupełniające przysługują do następujących rodzajów roślin:

 • zboża i ich mieszanki;

  • rośliny oleiste - rzepak, rzepik, słonecznik i soja;

  • rośliny wysokobiałkowe - bób, bobik, łubin słodki i groch siewny;

  • rośliny strączkowe - wyka siewna, soczewica jadalna i ciecierzyca pospolita;

  • orzechy - orzechy włoskie i leszczyna;

  • len włóknisty i oleisty;

  • konopie włókniste;

  • rośliny przeznaczone na materiał siewny kategorii elitarny i kwalifikowany (zboża, oleiste iwłókniste, trawy i motylkowate);

  • rośliny przeznaczone na paszę, uprawiane na:

     

    • łąkach i pastwiskach,

    • gruntach ornych:

  • trawy,

  • rośliny motylkowate drobnonasienne,

  • rośliny strączkowe pastewne,

  • rośliny okopowe pastewne, z wyłączeniem ziemniaków pastewnych,

  • mieszanki traw z roślinami motylkowatymi drobnonasiennymi.

   Płatności uzupełniające do powierzchni paszowej (trwałe łąki i pastwiska oraz wybrane rośliny paszowe uprawiane na gruntach ornych w plonie głównym) przysługują tylko do tych powierzchni, z których rośliny są przeznaczane na paszę dla zwierząt (bydło, owce, kozy). Natomiast nie przysługują do powierzchni uprawy roślin przeznaczonych na przyoranie (zielony nawóz).