ANKIETA

ANKIETA - DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE

Metryczka:

Ocena ARiMR:

Strona 1 z 7
W ramach którego działania PROW 2014-2020 ubiegał się Pan/Pani o dofinansowanie?
Strona 2 z 7
1. Czy przy wypełnianiu dokumentów aplikacyjnych (wniosków, oświadczeń itp.) korzystał/a Pan/Pani z pomocy innej osoby?
(Proszę o wskazanie 1 odpowiedzi)
Strona 3 z 7
2. Czy wypełnianie dokumentów aplikacyjnych (formularzy wniosków, wzorów oświadczeń, itp.) ocenia Pan/Pani jako:
(Proszę o wskazanie 1 odpowiedzi)
Strona 4 z 7
3. Wypełnienie której części wniosku o przyznanie pomocy sprawiło Panu/Pani trudności?
(Proszę o wskazanie 1 lub więcej odpowiedzi)
Opisz krótko trudności, które wystąpiły w procesie wypełniania wniosku o przyznanie pomocy:

Strona 5 z 7
4. Wypełnienie której części wniosku o płatność sprawiło Panu/Pani trudności?
(Proszę o wskazanie 1 lub więcej odpowiedzi)
Opisz krótko trudności, które wystąpiły w procesie wypełniania wniosku o przyznanie płatności:

Strona 6 z 7
5. Czy wypełniając dokumenty aplikacyjne korzystał/a Pan/Pani z Instrukcji do wniosków oraz dołączonych do nich załączników?
(Proszę o wskazanie jednej odpowiedzi)

6. Jeżeli tak, to jak Pan/Pani ocenia informacje zawarte w Instrukcjach do wniosku o przyznanie pomocy oraz w załącznikach do Instrukcji? (proszę zaznaczyć jedno stwierdzenie, z którym Pani/Pan najbardziej się zgadza)
(Proszę o wskazanie 1 odpowiedzi)
Opisz krótko jakich informacji zabrakło w Instrukcji do wniosku o przyznanie pomocy:


7. Jeżeli tak, to jak Pan/Pani ocenia informacje zawarte w Instrukcjach do wniosku o płatność oraz w załącznikach do Instrukcji? (proszę zaznaczyć jedno stwierdzenie, z którym Pani/Pan najbardziej się zgadza)
(Proszę o wskazanie 1 odpowiedzi)
Opisz krótko jakich informacji zabrakło w Instrukcji do wniosku o płatność:

Strona 7 z 7
8. Czy w trakcie składania wniosku o pomoc wymaganym załącznikiem był biznesplan?
(Proszę o wskazanie jednej odpowiedzi)

9. Jeżeli tak, to czy wypełnianie formularza biznesplanu ocenia Pan/Pani jako:
(Proszę o wskazanie 1 odpowiedzi)
Opisz krótko trudności, które wystąpiły podczas wypełniania biznesplanu:


10. Jeżeli tak, to jak Pan/Pani ocenia informacje zawarte w Instrukcji do biznesplanu oraz w załącznikach do Instrukcji? (proszę zaznaczyć jedno stwierdzenie, z którym Pani/Pan najbardziej się zgadza)
(Proszę o wskazanie 1 odpowiedzi)
Opisz krótko jakie informacje należałoby w przyszłości dodać w Instrukcji do biznesplanu: