Zakończyło się przyjmowanie wniosków o wsparcie inwestycji chroniących wody przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

Logo PROW 2014 - 2020

Oddziały Regionalne ARiMR przyjmowały do 25 lutego 2019 r. wnioski o przyznanie pomocy na "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych". Można je było składać osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby lub rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Do 25 lutego w ARiMR zarejestrowano 1259 wniosków na kwotę 95,98 mln zł. Nie są to dane ostateczne, bowiem Agencja czeka jeszcze na wnioski złożone przez rolników za pośrednictwem poczty.

Maksymalna wysokość wsparcia wynosi 100 tys. zł, przy czym nie może przekraczać:

  1. 60% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku inwestycji realizowanej przez "młodego rolnika";
  2. 50% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku inwestycji realizowanej przez innych rolników.

O przyznanie pomoc mógł starać się rolnik, który:

  • jest posiadaczem gospodarstwa rolnego, położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • prowadzi chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich z wyłączeniem drobiu powyżej 40 000 stanowisk, trzody chlewnej powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior;
  • posiada numer identyfikacyjny, w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, przy czym w przypadku rolnika będącego wspólnikiem spółki cywilnej pomoc jest przyznawana, jeżeli m.in. numer identyfikacyjny został nadany spółce.

Nabór wniosków o taką pomoc trwał od 28 grudnia 2018 r.

Data wprowadzenia: 25.02.2019
Data ostatniej modyfikacji: 26.02.2019 09:33