Mazowieckie: XXI Dożynki Powiatowe w Zwoleniu

W niedzielę 01.09.2019r. w Zwoleniu odbyły się XXI Dożynki Powiatowe (powiat zwoleński obejmuje pięć gmin: Zwoleń, Kazanów, Tczów, Przyłęk, Policzna). Rozpoczęła je Msza dziękczynna za zbiory, po której przedstawiciele gmin ze swoimi dożynkowymi wieńcami w barwnym korowodzie udali się na miejsce uroczystości. Część oficjalną otworzył starosta zwoleński następnie głos zabrali przedstawiciele licznie przybyłych gości, w tym wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz. Odczytano również list od Ministra Rolnictwa Jana, Krzysztofa Ardanowskiego, w którym podziękował rolnikom za trud ich pracy.
Uroczystościom dożynkowym towarzyszyły wystawy maszyn i sprzętu rolniczego, stoiska instytucji działających na rzecz rolnictwa, w tym stoisko Biura Powiatowego ARiMR w Zwoleniu, na którym udzielano informacji na temat trwających i planowanych naborów wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020. Informowano również producentów rolnych jak skutecznie chronić trzodę chlewną przed ASF. Radosną atmosferę Święta Plonów kontynuowano w ostatnim punkcie programu, czyli zabawie tanecznej, która przeciągnęła się do późnych godzin nocnych.

 

 

Data wprowadzenia: 06.09.2019
Data ostatniej modyfikacji: 06.09.2019 15:56