XIX Kongres Gmin Wiejskich

W dniach 18-19 września br. w Ossie koło Białej Rawskiej odbył się XIX Kongres Gmin Wiejskich.

Głównymi tematami tegorocznego Kongresu były szeroko pojęta ochrona środowiska, kwestie związane z jakością powietrza, realizacja gminnych zadań w tym zakresie, regulacje związane z gospodarką odpadami komunalnymi, susza i jej konsekwencje (m.in. zaopatrzenie w wodę), problemy związane z gospodarką ściekową, wzrost cen energii. W kongresie wzięli udział wójtowie i burmistrzowie gmin wiejskich, skarbnicy, przewodniczący rad, radni oraz pracownicy samorządów.

W ramach tegorocznego Kongresu został przygotowany również odrębny program – V Forum Skarbników Gmin Wiejskich.

W kongresie wziął udział również minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

− Chcę mówić o polityce państwa wobec obszarów wiejskich. O tej polityce, która ma duży wpływ na to jak będzie wyglądała jakość życia na obszarach wiejskich, czy będziemy tam mogli realizować swoje aspiracje, swoje marzenia życiowe. Jesteśmy za rozwojem zrównoważonym, czyli takim w którym sprawiedliwe i sprawne państwo dzieli swoje dochody tak, aby trafiały do wszystkich ludzi. Niezależnie od tego czy zdecydowali się mieszkać w centrum Warszawy czy na wsi. To jest zrównoważony rozwój – mówił Jan Krzysztof Ardanowski.

Minister przedstawił również działania, które w najbliższym czasie będą realizowane na obszarach wiejskich, m.in. tzw. „mała retencja”.

Pośród wielu stoisk informacyjno-promocyjnych zaprezentowała się również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zdecydowana większość rozmów podejmowanych na naszym stoisku dotyczyła wniosków suszowych oraz właśnie uruchomionego naboru wniosków w ramach działania modernizacja gospodarstw rolnych - w obszarze nawadniania.

Podczas Kongresu poruszono bardzo dużo istotnych dla samorządów kwestii oraz odbyto wiele ciekawych dyskusji, które z pewnością zaowocują w przyszłości.

Data wprowadzenia: 20.09.2019
Data ostatniej modyfikacji: 09.10.2019 10:26