Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze których celem jest ograniczenie skutków klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof.  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa