Wsparcie finansowe dla gospodarstw, które czasowo zaprzestały produkcji drobiu - KOMUNIKAT Prezesa ARiMR z 7.08.2019 r.

Logo ARiMR

Na podstawie § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku w sektorach jaj i mięsa drobiowego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1066), Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że dla wnioskowanej liczby sztuk drobiu poszczególnych gatunków ustala się następujące współczynniki redukcji:

Lp.

Gatunek drobiu

Współczynnik redukcji

1.

Kury nioski (objęte kodem CN 0105 94 00)

-

2.

Brojlery kurze (objęte kodem CN 0105 94 00)

0,9364

3.

Kaczki rzeźne (objęte kodem CN 0105 99 10)

-

4.

Gęsi rzeźne (objęte kodem CN 0105 99 20)

-

5.

Gęsi reprodukcyjne (objęte kodem CN 0105 99 20)

-

6.

Indyki (objęte kodem CN 0105 99 30)

0,8521

Na podstawie § 7 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku w sektorach jaj i mięsa drobiowego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1066), Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że łączna kwota zapotrzebowania na środki finansowe wynikająca z rozpatrzonych wniosków nie przekracza kwoty dostępnych środków finansowych na mechanizm, w związku z tym, nie ustala się współczynnika przydziału wsparcia.


Wnioski o taką pomoc można było składać od 15 czerwca 2019 r. do 8 lipca 2019 r. w oddziałach regionalnych ARiMR osobiście, za pośrednictwem osoby upoważnionej lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej. O taką pomoc mogli ubiegać się rolnicy, którzy w związku ze zwalczaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, która wystąpiła  w okresie od 3 grudnia 2016 r. do 16 marca 2017 r., otrzymali od powiatowego lekarza weterynarii nakaz likwidacji drobiu.

Więcej informacji - otwórz

Data wprowadzenia: 07.08.2019
Data ostatniej modyfikacji: 03.09.2019 16:28