Wielkopolska: XIII Wystawa Zwierząt Hodowlanych Pudliszki 2018

Specjaliści reprezentujący gostyńskiego BP ARiMR

Specjaliści reprezentujący gostyńskiego BP ARiMR

Prezentacja cieliczek na ringu z udziałem najmłodszych hodowców

Prezentacja cieliczek na ringu z udziałem najmłodszych hodowców

Prezentacja zwierząt hodowlanych

Prezentacja zwierząt hodowlanych

Jedna z nagrodzonych jałowic

Jedna z nagrodzonych jałowic

W minioną niedzielę, 8 lipca 2018 roku, po raz trzynasty na terenie stadionu sportowego i parku okalającego pałac w Pudliszkach, w powiecie gostyńskim, odbyła się Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Organizatorem wystawy był Wielkopolski Związek Hodowców i Producentów Bydła oraz Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Honorowy patronat nad tegoroczną edycją objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Na wystawie gostyńskie biuro powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji zorganizowało swoje stoisko. Odwiedzający punkt informacyjny rolnicy mogli skorzystać z bezpośredniego kontaktu z ekspertami i uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Najczęściej dotyczyły one działań finansowanych w ramach PROW 2014-2020. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się działania ARiMR wdrażane w miesiącu lipcu. Młodzi rolnicy pytali o operację typu "Premia dla młodego rolnika", która umożliwia gospodarzom prowadzenie inwestycji w zakresie unowocześnienia parku maszynowego. Przedstawiciele ARiMR wyczerpująco objaśniali także wszystkie zagadnienia związane z "Restrukturyzacją małych gospodarstw". Beneficjenci pytali także o zasady ubiegania się o pomoc na inwestycje w ramach "Modernizacji gospodarstw rolnych", które związane będą z rozwojem lokalnej produkcji zwierzęcej.

Kilkudziesięciu hodowców bydła mlecznego zaprezentowało ponad sto najpiękniejszych zwierząt z całego regionu. W wystawie udział wzięli rolnicy indywidualni i przedstawiciele czołowych hodowli z całej Wielkopolski. Odbywająca się w cyklu dwuletnim impreza, od lat cieszy się niezmiennym zainteresowaniem rolników, szczególnie z powiatów: gostyńskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego i rawickiego, które to regiony należą do ścisłej krajowej czołówki pod względem mleczności. Na oczach publiczności, podczas licznych pokazów, spośród krów i jałowic w różnych kategoriach wiekowych wyłoniono championy i wice championy oraz superchampionów wystawy. Oprócz pięknych zwierząt, uczestnicy wydarzenia mogli obejrzeć ekspozycje sprzętu rolniczego nowej generacji oraz uzyskać informacje o nowoczesnych metodach hodowli bydła. Swoją ofertę zaprezentowały firmy branży rolniczej specjalizujące się w produkcji wyposażenia do obór, pasz i leków weterynaryjnych.

Data wprowadzenia: 11.07.2018
Data ostatniej modyfikacji: 11.07.2018 11:15