Warszawa: By praca na wsi była bezpieczna - finał mazowieckiej edycji konkursu plastycznego

Finał mazowieckiej edycji konkursu plastycznego

Finał mazowieckiej edycji konkursu plastycznego

Finał mazowieckiej edycji konkursu plastycznego

Finał mazowieckiej edycji konkursu plastycznego

Finał mazowieckiej edycji konkursu plastycznego

We wtorek, 14 maja, w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie odbył się finał regionalny IX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci "Bezpieczeństwo na wsi: maszyna pracuje, a dziecko obserwuje" zorganizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Podczas finału nagrodzono młodych plastyków z całego Mazowsza.

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, a głównym organizatorem konkursu na Mazowszu jest Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie. Współorganizatorami konkursu w województwie mazowieckim są: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Mazowiecki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Mazowieckie Kuratorium Oświaty, Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie, Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie oraz dyrekcje szkół podstawowych.

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich właściwych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzacja "Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat", wskazującego na prace szczególnie zagrażające bezpieczeństwu najmłodszych mieszkańców wsi. Tegoroczne hasło konkursowe: "Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje, a dziecko obserwuje" ma zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom, związanym z obecnością w gospodarstwach rolnych maszyn i urządzeń rolniczych, a zadaniem konkursowym było wykonanie zgodnej z hasłem konkursu pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice.

W mazowieckiej edycji konkursu wzięło udział aż 6058 uczniów z 534 szkół całego województwa. Jury konkursu przyznało nagrody w dwóch kategoriach wiekowych (klasy 0-3 oraz 4-8) w sumie osiemnaścioro dzieci (trzy nagrody główne i sześć wyróżnień).
Nagrodami dla zwycięzców były m. in. konsole Playstation, tablety, aparaty fotograficzne, profesjonalne zestawy plastyczne; plecaki i kubki termiczne.

W kategorii klas 0-3 zwyciężczynią konkursu została Roksana Błędowska z II klasy Zespołu Placówek Oświatowych w Kazanowie (pow. zwoleński). II miejsce w tej kategorii zajął Paweł Rastawicki, uczeń "zerówki" ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Jakubowie (pow. miński), a III miejsce - Kacper Banasiewicz z klasy 1 Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kozietułach (pow. grójecki).
W kategorii klas 4-8 konkurs wygrał Błażej Trenka z VII klasy Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Czermnie (pow. płocki). II miejsce przypadło Wiktorii Czerskiej, uczennicy VII Szkoły Podstawowej im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Pruszynie (pow. siedlecki), a III - Agacie Fijołek z VI klasy Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gwizdałach (pow. węgrowski).

Nagrody wręczali, serdecznie gratulując wszystkim wyróżnionym, dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie Joanna Bala i dyrektor Mazowieckiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Ryszard Madziar oraz przedstawiciele wszystkich współorganizatorów konkursu.

Na zakończenie uroczystości organizatorzy konkursu, dziękując dzieciom, ich rodzicom i nauczycielom za udział, życzyli im udanych, a przede wszystkim bezpiecznych wakacji.

Data wprowadzenia: 17.05.2019
Data ostatniej modyfikacji: 17.05.2019 17:48