Warmińsko-Mazurskie: Spotkania informacyjne przed naborami wniosków

Uczestnicy spotkania

Uczestnicy spotkania

Przedstawiciel ARiMR prowadzi spotkanie

Przedstawiciel ARiMR prowadzi spotkanie

Uczestnicy spotkania

Uczestnicy spotkania

7 lutego 2018 r. w Lidzbarku Warmińskim miało miejsce kolejne spotkanie z rolnikami. Były ku temu trzy ważne przyczyny. Pierwszą, o której mówił reprezentujący ARiMR z-ca dyrektora WMOR ARiMR dr Marcin Kazimierczuk, jest przyznawanie pomocy na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014-2020, planowane około połowy tego roku. Drugą jest rozpoczynający się 19 lutego br. nabór wniosków na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" PROW 2014-2020. A trzecią, także zbliżający się czas składania wniosków o płatności bezpośrednie. W tym przypadku mamy zasadniczą zmianę. Wszyscy ubiegający się o dopłaty mają obowiązek złożyć wniosek za pośrednictwem internetu.
Podczas każdego spotkania przedstawiciele ARiMR informują o nowej aplikacji eWniosekPlus oraz o konieczności posiadania konta w systemie ARiMR. Kto jeszcze takiego nie posiada, proszony jest o jego założenie już teraz. Nowa aplikacja jest przyjazna, łatwa w obsłudze i bardzo pomocna, by prawidłowo wypełnić wniosek.
Organizatorem spotkania tym razem był bank BGŻ BNP Paribas. W tej formule planowanych jest jeszcze kilka spotkań.
Tekst: Katarzyna Kaczmarek

Data wprowadzenia: 08.02.2018
Data ostatniej modyfikacji: 08.02.2018 10:11