Warmińsko-Mazurskie: Oprócz pracy jeszcze misja

Oprócz pracy jeszcze misja

Oprócz pracy jeszcze misja

Oprócz pracy jeszcze misja

Oprócz pracy jeszcze misja

11 stycznia 2018 r. w Olsztynie w sali przy kościele św. Józefa w Olsztynie, dr Marcin Kazimierczuk, który jest zastępcą dyrektora Warmińsko-Mazurskiego OR ARiMR, spotkał się z mieszkańcami, by porozmawiać o sprawach ważnych dla każdego obywatela.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest instytucją organu wykonawczego, jakim jest rząd RP. Instytucja ustawodawcza, jaką jest Sejm RP, wdrażając przepisy prawa unijnego, wyznaczyła ramy prawne dla realizowania Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce. ARiMR, na podstawie tych przepisów, opracowała procedury umożliwiające skuteczne przekazywanie funduszy unijnych na rzecz polskiego rolnictwa.
Ponieważ nie samym chlebem obywatel żyje, a chleb ten może być pieczony w ilości wystarczającej dla wszystkich dzięki nowoczesnemu rolnictwu, to warto czasem rozmawiać o pryncypiach mających wpływ na funkcjonowanie państwa. Dlatego właśnie o tym, skąd się wzięła koncepcja trójpodziału władzy i jak jest obecnie realizowana, mówił dr Marcin Kazimierczuk, który jest jednocześnie pracownikiem naukowym Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Koncepcja ta jest najlepsza, bo jest tożsama z ideą demokratycznego państwa prawnego. Państwo demokratyczne to państwo, w którym władze są od siebie oddzielone, równoważą się, hamują i uzupełniają.
Przekładając tę teorię na grunt praktyczny i porównując do funkcjonowania instytucji, jaką w tym wypadku jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dr Kazimierczuk powiedział o funkcji kontrolnej. Jest ona sprawowana przez instytucje zewnętrzne, w żaden sposób niepowiązane z Agencją. Ich częsty nadzór, wielokierunkowe sprawdzanie skutkujące raportami kontrolnymi, są gwarantem  prawidłowego funkcjonowania w państwie stosującym przejrzyste reguły i zasady prawa.
Tekst: Katarzyna Kaczmarek

Data wprowadzenia: 12.01.2018
Data ostatniej modyfikacji: 12.01.2018 11:56