Warmińsko-Mazurskie: Mazurskie Agro Show w Ostródzie

Minister Jurgiel otwiera Mazurskie Agro Show.

Minister Jurgiel otwiera Mazurskie Agro Show.

Z-ca dyr. WMOR ARiMR dr Marcin Kazimierczuk prowadzi prezentację na temat najbliższych naborów wniosków.

Z-ca dyr. WMOR ARiMR dr Marcin Kazimierczuk prowadzi prezentację na temat najbliższych naborów wniosków.

Prezentację o e-wniosku prowadzą: Paulina Kiełczewska i z-ca dyr. Joanna Czarnecka (DPB).

Prezentację o e-wniosku prowadzą: Paulina Kiełczewska i z-ca dyr. Joanna Czarnecka (DPB).

Paulina Kiełczewska udział wywiadu lokalnym mediom.

Paulina Kiełczewska udział wywiadu lokalnym mediom.

Mariusz Pannek prowadzi prezentację na temat "Modernizacji".

Mariusz Pannek prowadzi prezentację na temat "Modernizacji".

Minister Jurgiel i wiceminister Babalski przed stoiskiem ARiMR. Obok ministra Jurgiela stoi Magdalena Kłosowska - kierownik Ostródzkiego BP ARiMR.

Minister Jurgiel i wiceminister Babalski przed stoiskiem ARiMR. Obok ministra Jurgiela stoi Magdalena Kłosowska - kierownik Ostródzkiego BP ARiMR.

Stoisko ARiMR.

Stoisko ARiMR.

Minister Jurgiel przemawia na spotkaniu z rolnikami.

Minister Jurgiel przemawia na spotkaniu z rolnikami.

Minister Jurgiel z Kapelą Jakubową.

Minister Jurgiel z Kapelą Jakubową.

Spotkanie z kierownictwem instytucji okołorolniczych.

Spotkanie z kierownictwem instytucji okołorolniczych.

Wystawa zwierząt.

Wystawa zwierząt.

Ogromne zainteresowanie wystawą maszyn.

Ogromne zainteresowanie wystawą maszyn.

Duże zainteresowanie stoiskiem ARiMR. Informacji udzielają Krzysztof Tyszkiewicz (BWI) i Marta Fethke4-Ptasiewicz (BDSPB) WMOR ARiMR.

Duże zainteresowanie stoiskiem ARiMR. Informacji udzielają Krzysztof Tyszkiewicz (BWI) i Marta Fethke-Ptasiewicz (BDSPB) WMOR ARiMR.

Dyrektor WMOR ARiMR także udzielał informacji na stoisku ARiMR.

Dyrektor WMOR ARiMR także udzielał informacji na stoisku ARiMR.

10 i 11 lutego 2018 r. w Ostródzie miało miejsce Mazurskie AGRO SHOW oraz Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Obie imprezy cieszą się co roku ogromnym zainteresowaniem i zwiedzający ściągają do Ostródy z daleka. Rozmawiając z rolnikami na stoisku ARiMR dowiadywaliśmy się, że przyjechali z kilku województw. Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego OR ARiMR Leszek Potorski zarówno w sobotę, jaki w niedzielę, czynnie uczestniczył w spotkaniach. Rozmawiał z rolnikami w wielu miejscach.  Pełnił także rolę gospodarza dla dyrektorów kilku oddziałów ARiMR, którzy wzięli udział w wydarzeniu. W Ostródzie gościli: Mirosław Kulesza z Dolnośląskiego OR, Andrzej Rochmiński z Lubuskiego OR, Karol Narloch z Pomorskiego OR oraz zastępcy dyrektora z Zachodniopomorskiego OR - Magdalena Jackiewicz i Michał Kamiński.

Na ponad 200 stoiskach hal wystawienniczych Expo Mazury aktualną ofertę zademonstrowali producenci maszyn rolniczych, pasz i środków do produkcji rolnej. To największa impreza branżowa w regionie Warmii i Mazur skupiająca wielu wystawców i przyciągająca dziesiątki tysięcy zwiedzających. Na ogromnym terenie hal Expo Mazury w Ostródzie można było zgubić się między wieloma stoiskami, biegając ze spotkania na spotkanie, z konferencji na konferencję.

Najważniejszymi gośćmi niewątpliwie byli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zbigniew Babalski. Rolę gospodarzy pełnili:  Wojewoda Warmińsko-Mazurski - jako współorganizator imprezy wraz z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi - oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin. Przybyli senatorowie i liczni posłowie. Patronat medialny - TVP1.

O godzinie 11 uroczystego otwarcia wystaw dokonał minister Jurgiel wraz z włodarzami regionu. Wielu zwiedzających skupiło się wokół sceny. Wyróżnionym wręczono odznaczenia "Zasłużony dla Rolnictwa" oraz "Za zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego". Po tej oficjalnej części na głównej scenie wystąpili reprezentujący Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: z-ca dyrektora DPB Joanna Czarnecka i Paulina Kiełczewska z Departamentu Płatności Bezpośrednich, z-ca dyrektora Warmińsko-Mazurskiego OR ARiMR dr Marcin Kazimierczuk oraz kierownik BWI Mariusz Pannek. Tematy, które zostały omówione, to zbliżający się nabór na "Modernizację" oraz e-wniosek, jako jedyna od tego roku forma ubiegania się o płatności bezpośrednie. Nie było to typowe szkolenie, ponieważ zwiedzający wystawę cały czas przemieszczali się oglądając stoiska. Bardzo dobre nagłośnienie jednak sprawiało, że wszędzie docierał głos dobrej jakości i można było swobodnie wysłuchać prelegentów. Z uznaniem o tej inicjatywie wypowiedział się minister Jurgiel, prosząc, aby ze względu na zainteresowanie zwiedzających, które zaobserwował, prezentacje zostały powtórzone, bo tematyka jest szczególnie ważna. Tak też się stało. Jeszcze więcej osób mogło zapoznać się z warunkami naborów wniosków.

Po prezentacji minister Krzysztof Jurgiel odwiedził stoisko ARiMR. Akurat kierownik Ostródzkiego BP ARiMR Magdalena Kłosowska oraz Piotr Turowski i Paweł Leśnicki  rozmawiali z rolnikami. Miłym przerywnikiem pracy była możliwość wykonania pamiątkowego zdjęcia z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofem Jurgielem, który pogratulował pani kierownik dobrej pracy.

O godzinie 13.30 na największej sali konferencyjnej rozpoczęło się spotkanie ministra Jurgiela z rolnikami. Ogromna sala była wypełniona po brzegi. Minister przedstawił zebranym aktualny stan zadań realizowanych przez ministerstwo, poświęcając wiele uwagi najbliższym planom i wynikającym z nich zadaniom. Zadano przez godzinę wiele ważnych pytań. Z zainteresowaniem wysłuchano szczegółowych odpowiedzi ministra. Wiele spraw można było od razu wyjaśnić, a niektóre, te trudniejsze, zostały wzięte pod uwagę na przyszłość.

Po konferencji, na podsumowanie tak intensywnego dnia, minister Krzysztof Jurgiel, wraz z towarzyszącymi osobami, spotkał się w zamkniętym gronie z kierownictwem instytucji związanych z rolnictwem w naszym województwie. Przedyskutowano najważniejsze sprawy związane z priorytetami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2018-2019, w aspekcie Programu działań ministerstwa na lata 2015-2019 oraz Paktu dla obszarów wiejskich na lata 2017-2020 (2030).

Oprócz spotkań z przedstawicielami wielu instytucji działających na rzecz rolnictwa, atrakcję dla zwiedzających stanowiły wystawy zwierząt i maszyn. Impreza przyciągnęła bardzo wielu gości. Ilość przyjeżdżających gości zablokowała miasto i wszystkie drogi dojazdu. To nieoceniona możliwość spotkania w jednym miejscu i czasie wszystkich pracujących w rolnictwie i działających na rzecz jego rozwoju, stąd tak wielkie zainteresowanie.

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Kaczmarek

Data wprowadzenia: 12.02.2018
Data ostatniej modyfikacji: 16.02.2018 14:32