Komisja Europejska wprowadziła czasową możliwość zawierania porozumień i wydawania wspólnych decyzji mających na celu zrównoważenie sytuacji podażowo-popytowej w sektorze:  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Komisja Europejska wprowadziła czasową możliwość zawierania porozumień i wydawania wspólnych decyzji mających na celu zrównoważenie sytuacji podażowo-popytowej w sektorze:

Zdjęcie: AdobeStock

  • ziemniaków,
  • żywych roślin i kwiatów,
  • mleka i przetworów mlecznych.

więcej informacji

 

 

 

Data wprowadzenia: 25.05.2020
Data ostatniej modyfikacji: 30.06.2020 18:32